Studijní obor s maturitou zaměřený na hardware počítačů, operační systémy, aplikační software, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací.

Při tvorbě školního vzdělávacího plánu jsme zúročili naše dlouholeté zkušenosti při výuce oboru mechanik elektronik pro výpočetní techniku. Omezena byla obecná elektrotechnická část, posílena naopak témata zaměřená na operační systémy, programování a využití počítačových aplikací.

Čtyřletý obor s maturitou a výučním listem, zaměřený na elektrické instalace a práci s moderní elektronikou.

Mechanik elektronik je univerzálně pojatý čtyřletý maturitní obor, vhodný pro chlapce i dívky se studijními předpoklady a dobrým prospěchem na základní škole. Obor má vhodně vyváženou všeobecně vzdělávací i odbornou část učiva. Dbá se na vysokou úroveň výuky v přírodovědných i humanitních předmětech, kulturu vyjadřování v českém i anglickém jazyce a na důkladné zvládnutí středoškolské matematiky a fyziky.

V odborné části přípravy první dva ročníky poskytnou studentům vědomosti a dovednosti z elektrotechniky, elektroniky a výpočetní techniky. V odborném výcviku se naučí pracovat s technickou dokumentací, pájet, navrhovat a vyrábět plošné spoje a jednoduché elektronické výrobky. Třetí ročník je zaměřen na přípravu k závěrečným zkouškám a získání výučního listu. Žáci se naučí realizovat domovní i průmyslové instalace včetně potřebného měření a revizí. Čtvrtý ročník je věnován programování PLC automatů, inteligentní domovní instalaci a elektronickým zabezpečovacím systémům. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž odborná část je zaměřena na silnoproudou i slaboproudou elektrotechniku. Obor poskytuje elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlášky 50/1978 Sb.

Škola spolupracuje s řadou elektrotechnických firem v regionu a odbornou část školního vzdělávacího programu přizpůsobuje jejich požadavkům. Solidní teoretické vědomosti jsou dobrým předpokladem pro další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách, praktické dovednosti z odborného výcviku umožňují rychlé zapracování těm, kteří dále studovat nechtějí.

Nutnou podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Školní vzdělávací program a přehled profilových odborných předmětů

Tříletý učební obor s výučním listem - instalace, údržba a opravy silnoproudých rozvodů a elektrospotřebičů.

Tento obor připravuje žáky pro širokou škálu povolání elektrotechnického charakteru - provozní elektrikáři, údržbáři, montéři rozvodných zařízení, mechanici měřící a regulační techniky.

Tříletý učební obor s výučním listem - instalace telekomunikačních a počítačových sítí, údržba a opravy slaboproudých zařízení.

Spojový mechanik je tříletý učební obor pro žáky s dobrým zdravotním stavem a zájmem o elektrotechniku. Obor je zaměřen na stavbu vnitřních i vnějších slaboproudých sítí, údržbu telekomunikačních zařízení, měření a vyhledávání poruch v telefonních a počítačových sítích. Studium se ukončuje závěrečnými zkouškami a získáním výučního listu. Dále naše škola umožňuje absolvování testů a získání osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci.