Rodičovské schůzky proběhnou v pátek 14. 4. 2023 v 15.00 hod. pro 1. a 2. ročník a v 16.00 hod. pro 3. a 4. ročník.

Informace o ubytovaných žácích poskytnou vychovatelé na Domově mládeže SŠSI.

Konec února a měsíc březen byly pro první ročníky ve znamení odborných exkurzí do jaderné elektrárny Temelín. Studenti navštívili nejen informační centrum, ale také se přímo v elektrárně seznámili s výrobou elektrické energie pomocí štěpení atomového jádra.

Zajímavá byla určitě i simulační místnost řízení celého provozu, ale nejvíce se líbila virtuální prohlídka elektrárny. To byl skvělý zážitek.

Marie Knížová

Ve středu 8. 3. 2023 proběhla v rámci výuky dějepisu třídy ME1 beseda s historikem a archeologem táborského muzea panem Mgr. Jiřím Bumrlem. Žáci měli příležitost seznámit se blíže s oborem archeologie a archeologickými nálezy na Táborsku. Dozvěděli se, že práce archeologa neznamená jen dobrodružství Indiana Jonese, ale že každý nález je zaplacen dny a týdny dřiny v terénu. Závěrem se dostalo i na otázky žáků.

Z programu besedy:
Nález pohřebiště v Táboře na Parkánech, které pochází z prvopočátků založení husitského Tábora (viz obrázek 1)
Objevení zbytků dominikánského kláštera a přilehlého pohřebiště z poloviny 13. století v Sezimově Ústí (viz obrázek 2)

Studenti třídy ME3 se dne 8.3.2023 zúčastnili celodenního školení firmou Jablotron.

Školení bylo zaměřeno na elektronické zabezpečovací systémy Jablotron 100+, kde se naši studenti seznámili s novými produkty, konfigurací a simulací poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému.

Ze školení si žáci odnesli nejen cenné informace, ale i osvědčení o absolvování odborného kurzu JABLOTRON 100+.

Design by: www.diablodesign.eu