Aktuality

Operační program Jan Amos Komenský na Spojích

Dějiny není dobré jenom znát, ale je také třeba jim porozumět, nalézt smysl historie a postupně se ji naučit chápat. To je cílem projektu Stopy historie na Táborsku, kterého se pod vedením paní učitelky Horké účastní třídy DIT1 a IT1. Žáci se učí kriticky zkoumat zdroje či týmově spolupracovat. Projekt jim umožňuje nasávat historii přímo v ulicích města při návštěvách historicky zajímavých míst. Výuka využívá prvků výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky s důrazem na regionální dějiny.

Aktivity za 1. pololetí 2023/24

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor