Aktuality

Novinka ve výuce

V rámci zvýšení kvality výuky nám firma Enika zapůjčila do výuky polovodičové relé. Žáci třídy SE3 toto relé samostatně zapojili do obvodu s třífázovým elektromotorem a pod dozorem vyučujícího měřili základní parametry relé SSR a dále základní hodnoty na elektromotoru, čímž si ověřili nabyté teoretické vědomosti.

Děkujeme firmě Enika a panu ing. R. Šmidrkalovi za možnost seznámit se s technikou
používanou  v praxi.

Kontaktní informace

Střední škola spojů a informatiky
Bydlinského 2474
Tábor, 390 02
IČ: 00476919
 
tel.: +420 381 259 721
Datová schránka: 35qesuf
 
SŠSI Tábor