Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát ( na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí u obou oborů využije lepší výsledek. V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti - je nutné pro všechny nabízené obory kromě Informačních technologií.

Prospěch ze ZŠ - na přihlášku se uvádí prospěch z 8. a 9. třídy základní školy / všechna vysvědčení / včetně známek z chování.

Přihláška

Jednotná přijímací zkouška - oficiální stránky

Rodičovské schůzky se konají v pátek 17. dubna 2020 ve třídách, kde podají informace třídní učitelé, další učitelé a učitelé odborného výcviku a praxe (mistři). Další informace na DM po schůzkách ve třídě.

Začátek schůzek je ve 14.00 pro 1. a 2. ročník. Pro 3. a 4. ročník jsou schůzky od 15.00.

Během schůzek proběhnou volby zástupců z řad rodičů do školské rady.

Ředitel školy vyhlašuje  v souladu s § 24 školského zákona z důvodu přijímacích zkoušek na 14.4.2020 ředitelské volno pro žáky 1. - 3. ročníku.

Ing. Petr Draxler, ředitel školy

Zájezd do Anglie se překládá z března 2020 na září 2020. Měli bychom odjíždět 21.9.2020.

Stále je možné se příhlásit.

vedoucí zájezdu Lenka Matějů, kabinet 1

 

Design by: www.diablodesign.eu