V týdnu od 14. listopadu proběhlo na naší škole národní kolo soutěže Bobřík informatiky. Naši studenti se účastnili ve dvou kategoriích.

V kategorii JUNIOR nejlepších výsledků dosáhli Maťej Rucký, Marek Sztojka a třetí Petr Novák. První dva obdrželi titul Úspěšný řešitel. V kategorii SENIOR nejvíce bodů získali Petr Nehasil, Filip Dušek a Ondřej Douša. Všichni tři postupují do ústředního kola. To proběhne 1. února 2022 na vybraných školách v jednotlivých krajích.

Jaroslav Včelák

Dne 14.11.2022 proběhlo v Praze školení pro řídící systémy PLC typu LOGO od výrobce Siemens, kterého se zúčastnili učitelé odborných předmětů Ing. M. Hájek, Ing. M. Matějů a Ing. V. Šedivý a žáci třídy ME4 V. Špale a J. Kopecký. Školení prohloubilo jak znalosti učitelů, tak především žáků v oblasti nasazování PLC a jejich programování.

Dne 15.11.2022 se třída ME4 zúčastnila odborné exkurze, která se týkala seznámení s technologií využívanou na plaveckém stadionu v Táboře. Studenti si při odborné exkurzi zopakovali teoretické znalosti a současně si je rozšířili praktickými ukázkami. Naše poděkování patří vedoucímu PS Tábor Ing. Křížovi za umožnění exkurze a dále panu Petru Šimákovi za ukázkové představení veškeré technologie PS.

V. Šedivý, P. Martínek

Design by: www.diablodesign.eu