Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  • v pátek 2.12.2022 od 13.00 do 17.00
  • v sobotu 21.1.2023 od 8.00 do 12.00

VÍTEJTE NA SPOJÍCH! - přehledný souhrn informací o naší škole.

 

Chcete se dobře připravit na přijímací zkoušky?

Využijte naši nabídku přípravných kurzů!

Kurz má celkem 20 hodin: 10 hodin matematika + 10 hodin český jazyk. Předměty se každý týden střídají.

Kurz bude probíhat v termínu od 7. 11. 2022 do 10. 4. 2023. 

Hned na počátku školního roku se uskutečnil po dvouleté pauze způsobené epidemiologickými opatřeními další ročník kurzů Start pro všechny žáky nastupující do prvních ročníků.

Cílem kurzu je především seznámení žáků mezi sebou, seznámení s třídním učitelem, vytvoření příjemného klimatu ve třídě a pochopení, že každý může být třídnímu kolektivu nějak prospěšný. Až na výjimky se zúčastnili všichni žáci, takže jsme na první dva dny 13. a 14.9. přivítali 46 žáků tříd IT a DIT a od 15. do 16.9. přijelo 44 žáků ze tříd ME a SE.

I když nám počasí trochu nepřálo, přesto se konaly všechny naplánované aktivity a studenti se ochotně zapojovali. Byly to tři dny plné seznamovacích her, lanových překážek, problémových úkolů, netradičních sportovních akcí a nočních her.

Celý program sestavili a vedli pedagogové naší školy. Všem zúčastněným kolegům děkuji za spolupráci.

Vedoucí kurzů Karla Machoňová

 

Ve čtvrtek, dne 08. 09. 2022 proběhla ve vestibulu domova mládeže tradiční burza učebnic. Během akce prodali naši absolventi i starší žáci svým mladším spolužákům použité učebnice za příznivé ceny. Opět se potvrdilo, že se jedná o skvělou příležitost, jak výhodně nakoupit knihy pro studium.

 Důležitým úkolem na začátku každého školního roku je začlenění žáků prvních ročníků do života domova mládeže a jejich bezproblémová adaptace.

Nový školní rok proto tradičně zahajujeme společnými vycházkami Táborem a okolím školy, aby nově příchozí žáci „poznali své nové působiště“. Jinak tomu nebylo ani letos.

Design by: www.diablodesign.eu