Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Přijímací zkoušky proběhnou na naší škole standardním způsobem jako v jiných letech. V učebních oborech bude pořadí stanoveno na základě studijního průměru v deváté třídě základní školy, v maturitních oborech navíc uchazeči vykonají jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem. Rozhodli jsme se takto, abychom nekomplikovali situaci těm, kteří budou podávat přihlášku i na jiné střední školy.  Jednotná přijímací zkouška je pak jediným srovnatelným dokumentem, ze kterého mohou školy v přijímacím řízení vycházet.

Abychom zohlednili  Vaši současnou složitou situaci, nebudeme letos určovat minimální počet bodů pro přijetí v maturitních oborech. Uchazeči, kteří se umístí „pod čarou“, tak budou moci podat odvolání a být přijati dodatečně.

U všech uchazečů, stejně jako v minulých letech, předpokládáme vysvědčení bez snížených známek z chování, v maturitních oborech pak vysvědčení bez čtyřek v hlavních předmětech (český jazyk, cizí jazyky a matematika). Nabízíme Vám prověřené kvalitní vzdělání v oborech, které i v současné době vedou v žebříčcích poptávaných profesí na trhu práce. Proto věříme, že se Vám námaha spojená s přípravou na přijímací zkoušky vyplatí, a těšíme se s Vámi na shledanou jako s našimi budoucími studenty.

Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče,

společně s Vámi jsme očekávali, že se epidemie  v lednu dostane pod kontrolu a bude možné setkat se  osobně na dni otevřených dveří. Bohužel se tak nestalo, proto přijměte naše pozvání na virtuální prohlídku školy.

Vyučování začne v pondělí 1.9. 2020 (sudý týden)

Státní svátek: pondělí 28.9.2020

Mimořádné prázdniny: pondělí 26.10. a úterý 27.10.2020

Státní svátek: středa 28.10.2020

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29.10. a pátek 30.10.2020

Ředitelské volno: pondělí 16.11.2020

Státní svátek: úterý 17.11.2020

Ředitelské volno: pondělí 21.12.2020 a úterý 22.12.2020

Vánoční prázdniny: od středy 23.12.2020 do neděle 3.1.2021 (vyučování v novém roce začne v pondělí 4.1.2021)

Pololetní prázdniny: pátek 29.1.2021

Jarní prázdniny: od pondělí 8.2.2021 do neděle 14.2.2021

Velikonoční prázdniny: od čtvrtka 1.4.2021 do pondělí 5.4.2021

Hlavní prázdniny: od čtvrtka 1.7.2021 do úterý 31.8.2021 (školní rok 2021/22 začne ve středu 1.9.2021)

Design by: www.diablodesign.eu