„Česko zpívá koledy“ - již devátý ročník této mimořádné adventní akce jsme si nenechali ujít ve středu 11. 12. 2019. Přesně v 18.00 hodin se na Masarykově náměstí rozezněly ty nejznámější vánoční písně. Spolu s námi tak ve stejném čase zpívala celá země.

Na svatého Mikuláše se většinou těší malí i velcí. Malí hlavně proto, že dostanou první dárky, dospělí proto, že je mohou dětem dávat a na chvilinku se tak trochu dětmi stát.

Na našeho Mikuláše s čerty a andělem se děti v družině ZŠ Zborovská těšily už ve středu 4. 12. 2019. Protože děti byly prý po celý rok hodné, mohl tak Mikuláš jen promlouvat vlídným slovem. Děti podaroval sladkostmi a nenechal tak konat čerty s nadílkou, která obsahovala uhlí a brambory.

Design by: www.diablodesign.eu