Ředitel Střední školy spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019-20 v těchto oborech:

Kód a název oboru Počet volných míst Termín odevzdání přihlášky
18-20-M/01 Informační technologie 2 24.5.2019
26-45-M/01 Telekomunikace
ŠVP Digitální telekomunikační technika
2 24.5.2019
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
ŠVP Mechanik elektronik
5 24.5.2019
26-51-H/02 Elektrikář pro silnoproud 3 24.5.2019

V oboru Elektrikář pro silnoproud musí být součástí přihlášky studijní výsledky za 8. a 9. ročník potvrzené základní školou a potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem. 

V maturitních oborech musí být součástí přihlášky studijní výsledky za 8. a 9. ročník potvrzené základní školou a doklad o výsledku Jednotné přijímací zkoušky v roce 2019. U oborů Telekomunikace a Mechanik elektrotechnik je dále nezbytné potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu těchto oborů od lékaře.

Vyhodnocení přijímacího řízení proběhne podle stejných kritérií jako v prvním kole.

Krajská přehlídka SOČ proběhla ve čtvrtek 25.4.2019 v Českých Budějovicích. Náš reprezentační tým měl jedenáct studentů soutěžících s devíti pracemi v šesti různých kategoriích. Pět prací se umístilo na stupních vítězů.

V dosavadní historii účasti naší školy v krajském kole SOČ se nám zatím pokaždé podařilo získat alespoň jeden postup do celostátního kola. Tohoto cíle jsme dosáhli i tentokrát. Letošní zlato je pro nás o to cennější, že je z oblasti pro nás dosud nepokořené, tedy v kategorii Matematika a statistika.

1. místo
Matematika
žák 3. ročníku oboru Informační technologie Adam Hanuš
Průsečíky exponenciální a logaritmické funkce - postupuje do celostátního kola
2. místo
Učební pomůcky
žák 3. ročníku oboru Mechanik elektronik Pavel Doležal
Loutkové divadlo s efekty
2. místo
Matematika
žáci 3. ročníku oboru Informační technologie Petr Henzl a Jan Kabíček
Rovnice přímky v rovině
3. místo
Fyzika
žák 4. ročníku oboru Informační technologie Martin Novák
Simulace přechodových dějů v RC článku
3. místo
Elektrotechnika
žák 4. ročníku oboru Mechanik elektronik Pavel Novák
Infračervená střelnice II.

Ostatní práce také dosáhly úrovně hodné krajského kola a obsadily tři pátá místa a jedno šesté v kategoriích Učební pomůcky, Lesní a vodní hospodářství a Informatika. Autory prací byli studenti:  Leopold Polák - 3. ročník Digitální telekomunikační technika, Daniel Kubů - 3. ročník Mechanik elektronik, Václav Beneš a Jan Havlík oba 4. ročník Informační technologie.

Všem studentům gratulujeme k dosaženým výsledkům a Adamovi budeme držet palce v celostátním kole.

Design by: www.diablodesign.eu