V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na úterý 2.5.2023 a středu 3.5.2023 ředitelské volno pro žáky 1. až 3. ročníků Střední školy spojů a informatiky Tábor.

Ing. Petr Draxler, ředitel školy