Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 budou zveřejněna v průběhu ledna 2024.

VÍTEJTE NA SPOJÍCH! - přehledný souhrn informací o naší škole.

Na naší škole můžete studovat v následujících oborech:

Studijní obory Přijímací zkouška  Lékařské potvrzení
o zdravotní způsobilosti
18-20-M/01
Informační technologie
ano  ne 
26-45-M/01
Telekomunikace (ŠVP Digitální telekomunikační technika)
ano  ano 
26-41-L/01
Mechanik elektronik (ŠVP Mechanik elektrotechnik)

Ve třetím ročníku možnost získat výuční list v oboru 26-51-H/02
Elektrikář pro silnoproud
ano ano
Učební obory    
26-59-H/01
Spojový mechanik
ne  ano 
26-51-H/02
Elektrikář pro silnoproud
ne  ano 

 Jednotná přijímací zkouška - oficiální stránky

Vzor přihlášky

U oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, který poskytuje střední vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou, se na přihlášku do kolonky obor uvádí následující:
„26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Mechanik elektronik) + 26-51-H/02 Elektrikář pro silnoproud ( obor vzdělání L0 a H maturita + výuční list)“