Tříletý učební obor s výučním listem - instalace telekomunikačních a počítačových sítí, údržba a opravy slaboproudých zařízení.

Spojový mechanik je tříletý učební obor pro žáky s dobrým zdravotním stavem a zájmem o elektrotechniku. Obor je zaměřen na stavbu vnitřních i vnějších slaboproudých sítí, údržbu telekomunikačních zařízení, měření a vyhledávání poruch v telefonních a počítačových sítích. Studium se ukončuje závěrečnými zkouškami a získáním výučního listu. Dále naše škola umožňuje absolvování testů a získání osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci.

Teoretickému vyučování i odbornému výcviku je věnována přibližně stejná hodinová dotace. Všeobecně vzdělávací předměty u žáků pěstují kulturu vyjadřování i psaného projevu, základní znalost jednoho cizího jazyka a dobrou orientaci ve středoškolské matematice a fyzice. Převažují předměty odborné, připravující absolventy na místa kvalifikovaných dělníků, správců sítí nebo obchodníků s telekomunikační technikou. Nedílnou součástí výuky je práce s počítačem a ovládnutí kancelářských i odborných elektrotechnických programů. Odborný výcvik probíhá ve špičkově vybavených dílnách v areálu školy, ve třetím ročníku pak částečně na provozních pracovištích u telekomunikačních firem.

Absolventi oboru spojový mechanik najdou dobré uplatnění u montážních firem pro telekomunikační nebo počítačové sítě, dále u služeb zabývajících se elektronickým zabezpečením objektů, prodejců elektroniky a telekomunikační techniky a všude tam, kde se budují nebo udržují slaboproudé rozvody. Studenti s dobrými výsledky si mohou doplnit k výučnímu listu maturitu v některém z elektrotechnických nástavbových oborů.

Nutnou podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Školní vzdělávací program a přehled profilových odborných předmětů