Ve středu 8. 3. 2023 proběhla v rámci výuky dějepisu třídy ME1 beseda s historikem a archeologem táborského muzea panem Mgr. Jiřím Bumrlem. Žáci měli příležitost seznámit se blíže s oborem archeologie a archeologickými nálezy na Táborsku. Dozvěděli se, že práce archeologa neznamená jen dobrodružství Indiana Jonese, ale že každý nález je zaplacen dny a týdny dřiny v terénu. Závěrem se dostalo i na otázky žáků.

Z programu besedy:
Nález pohřebiště v Táboře na Parkánech, které pochází z prvopočátků založení husitského Tábora (viz obrázek 1)
Objevení zbytků dominikánského kláštera a přilehlého pohřebiště z poloviny 13. století v Sezimově Ústí (viz obrázek 2)