O mimořádných lidských a morálních vlastnostech člověka, pro mnohé ne příliš známého, pojednával film Síla lidskosti. Nicholasi Wintonovi se podařilo ještě před druhou světovou válkou v roce 1939 zachránit 669 židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že zajistil jejich odjezd vlakem do Velké Británie.

Film doplnil moderátor Zdeněk Tulis vyprávěním o osobním setkání s Nicholasem Wintonem.

I pro naše studenty 1. a 2. ročníků bylo těchto 100 minut silným zážitkem.

Irena Mládková

Jakub by mohl říct:
... přišel jsem, skočil jsem, zvítězil jsem ...

V tělocvičně táborského Gymnázia Pierra de Coubertina se 6.prosince 2022 konala tradiční soutěž ve skoku vysokém, Mikulášská laťka. Jakub Koucký, student naší školy ve třídě IT2B, dokázal nádherným skokem 185 cm vyhrát v kategorii středních škol.

Gratulujeme a přejeme hodně sportovních úspěchů.

Učitelé TV

Dne 7.12. jsme vyrazili na adventní trhy do Drážďan. Odjížděli jsme ráno v sedm hodin a do Drážďan jsme dorazili kolem jedenácté. Paní průvodkyně, která k nám přistoupila v Benešově, nás provedla historickým centrem města. Viděli jsme mnoho krásných staveb a památek. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o historii Drážďan.

Po procházce jsme po skupinkách vyrazili do víru adventních trhů. Dali jsme si punč a horkou čokoládu a koupili si něco na památku. Odpoledne jsme vyrazili nakupovat do nedalekých obchodních center.

Výlet se nám moc líbil a určitě se do Drážďan ještě někdy podíváme.

Martina Herzová, DIT3

„Mládež a paragrafy“ je název projektu určeného žákům a žákyním prvních a druhých ročníků středních škol, kteří se stali trestně odpovědnými. S přednáškou tohoto projektu k nám do našeho domova mládeže, zavítal v minulých dnech strážník Preventivně informační skupiny, prap. pan Ladislav Johančík.

Při besedě byli posluchači seznámeni s Přestupkovým zákonem a s příslušnou terminologií – co je trestní odpovědnost, přestupek, trestný čin apod. Následně se zaměřil na nejčastější prohřešky mládeže, se kterými se strážníci v praxi setkávají, a sdělil jim, jak je řeší. Studenti v průběhu výkladu se strážníkem spolupracovali a neváhali se zeptat na nejrůznější dotazy - na téma alkohol a návykové látky.

Přednáška byla pro žáky velkým přínosem a přednášející byl odměněn potleskem.

Dne 8. 12. 2022 jsme si zašli zahrát do Laser game arény na Zimním stadionu v Táboře. Všichni jsme si hru užívali i s vychovatelkou. Určitě si tuto akci brzy zopakujeme.

Po dlouhé covidové pauze, kdy cestování patřilo jen do říše snů, se 50 žáků naší školy vydalo na týdenní zájezd do Anglie s cílem seznámit se s místy, o kterých slyšeli jen ve škole, a ověřit si své jazykové znalosti v praxi.

První den zájezdu se nesl ve znamení Londýna a jeho památek a byl zakončen ubytováním v anglických rodinách, čehož se někteří žáci - celkem zbytečně – obávali. V dalších dnech následovala doslova lavina výletů na zajímavá místa - British Motor Museum Gaydon, Coventry se známou katedrálou a dopravním muzeem, Oxford (Ten se moc líbil.) se slavnými kolejemi, kde se natáčel Harry Potter a Silverstone – závodní okruh F1 (Ten se líbil úplně nejvíc.)

A pak už následovalo rozloučení s Londýnem při projížďce katamaránem po Temži a cesta domů. Tak zase někdy v Anglii ahoj.

žáci třídy ME2

V kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje se konalo ustavujícího zasedání Jihočeského studentského parlamentu. Sešli se zde studenti středních škol, aby si odsouhlasili stanovy, zvolili členy jednotlivých orgánů a dohodli se, jak a na jakých tématech budou pracovat.

Cílem studentských parlamentů je zvyšovat povědomí středoškoláků o politickém dění a prostřednictvím vzdělávacích besed, příspěvků na sociálních sítích a exkurzí zaplňovat vědomostní mezery, které vzešly ze vzdělávacího systému.

Naši školu zastupovali studenti 4. ročníku Petr Otradovec a Jaroslav Kořený. Moc jim tímto děkujeme.

Dne 30. 11.2022 se zúčastnila třída ME3 odborné exkurze do firmy EG.D, a.s., pracoviště Čsl. armády, Tábor. Studenti si ověřili a rozšířili své teoretické vědomosti v praxi. Vzhledem ke skutečnosti, že se firma zabývá i ověřováním a cejchováním měřidel a čidel neelektrického charakteru (tlak, teplota apod.), využili studenti i znalosti z matematiky a fyziky.

Studenti ME3 si dovolují poděkovat touto cestou panu Rostislavu Gálikovi za fundovanou přednášku a prohlídku pracoviště EG.D, Tábor.

Václav Šedivý

V týdnu od 14. listopadu proběhlo na naší škole národní kolo soutěže Bobřík informatiky. Naši studenti se účastnili ve dvou kategoriích.

V kategorii JUNIOR nejlepších výsledků dosáhli Maťej Rucký, Marek Sztojka a třetí Petr Novák. První dva obdrželi titul Úspěšný řešitel. V kategorii SENIOR nejvíce bodů získali Petr Nehasil, Filip Dušek a Ondřej Douša. Všichni tři postupují do ústředního kola. To proběhne 1. února 2022 na vybraných školách v jednotlivých krajích.

Jaroslav Včelák

Dne 14.11.2022 proběhlo v Praze školení pro řídící systémy PLC typu LOGO od výrobce Siemens, kterého se zúčastnili učitelé odborných předmětů Ing. M. Hájek, Ing. M. Matějů a Ing. V. Šedivý a žáci třídy ME4 V. Špale a J. Kopecký. Školení prohloubilo jak znalosti učitelů, tak především žáků v oblasti nasazování PLC a jejich programování.

Dne 15.11.2022 se třída ME4 zúčastnila odborné exkurze, která se týkala seznámení s technologií využívanou na plaveckém stadionu v Táboře. Studenti si při odborné exkurzi zopakovali teoretické znalosti a současně si je rozšířili praktickými ukázkami. Naše poděkování patří vedoucímu PS Tábor Ing. Křížovi za umožnění exkurze a dále panu Petru Šimákovi za ukázkové představení veškeré technologie PS.

V. Šedivý, P. Martínek

 11. 11. za námi přijel básník, prozaik, publicita, historik a svého času také uklízeč, noční hlídač, lesní dělník, horský turista, nebo mechanik Petr Placák se svou knihou Fízl. Tato rozsáhlá knižní esej se věnuje době komunistického režimu, kde bylo fízlování na denním pořádku. Petr Placák konfrontuje dobové úřední materiály Státní bezpečnosti se svými vzpomínkami a poznámkami, tedy tak, jak se doopravdy staly.

Autor si přijel popovídat nejen o knize, ale i o tom, jak věci opravdu prožíval. Snaha vyhnout se vojně, tvořit si věci po svém, hrát s undergroundovou kapelou The Plastic People of The Universe, nebo stát u zrodu Charty 77 z něj dělá mimořádně zajímavého člověka a my jsme rádi, že se s námi o všechny své zážitky přišel podělit.