Poslední týden absolvovali studenti naší školy řadu výletů a exkurzí. Třída IT3 zavítala na rodinnou velbloudí farmu do nedalekých Záhostic u Chýnova.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o velbloudech a lamách. Měli jsme možnost se osobně setkat s mládětem velblouda a dokonce jsme jezdili na jednohrbém velbloudovi. Celé dopoledne jsme si užili za příjemného slunečného počasí. Chtěli bychom touto cestou poděkovat za tuto skvělou zkušenost.

Dne 27.6.2023 se třída ME1 zúčastnila odborné exkurze ve firmě COGEBI a.s., Tábor. Žáci se seznámili s výrobou izolátů, izolačního materiálu a izolantů a také si rozšířili své teoretické znalosti v technické praxi.

Odbornou exkurzi vedl pracovník COGEBI pan ing. Bruno Bílek, který s vysokou odborností odpovídal na všechny otázky týkající se výroby a použití vyráběných izolačních materiálů, za což mu paří naše velké poděkování.

Václav Šedivý

Naše škola využila možnosti prezentace na oblíbené výstavě Dobrodružství s technikou, která proběhla 15.6.2023 na Výstavišti v Českých Budějovicích.

Návštěvníci si mohli na našem stánku vyzkoušet své reakce v souboji s ultrazvukovým čidlem, induktorem nebo multimetrem. Největší zájem byl však o bateriové lampičky s LED, které si každý mohl vlastnoručně osadit a zapájet pomocí páječky. Svoji lampičku si nakonec odneslo 50 návštěvníků.

Poděkování patří našim studentům oborů Mechanik - elektrotechnik a Telekomunikace, kteří po celou dobu poskytovali zájemcům maximální podporu a tím skvěle reprezentovali svoji SŠSI Tábor.

Vladimír Čebiš

Dne 20.6.2023 se zúčastnili žáci tříd SE2 a ME1 odborné exkurze v prostorách EG.D Tábor (bývalá cejchovna). Žáci si prostřednictvím odborného výkladu pana Gálika rozšířili své školní znalosti získané jak při teorii, tak i v odborné praxi.

Děkujeme panu Gálikovi za velmi profesionální výklad.

Václav Šedivý

Tímto srdečně blahopřejeme našim absolventům k úspěšnému dokončení středoškolského studia a přejeme jim úspěšný start do dalšího života. Věříme, že jejich úsilí a zaujetí je připravilo na nejrůznější výzvy, které je čekají v nové životní etapě. Doufáme také, že budou pokračovat ve svých snahách a dosahovat výjimečných výsledků. Ať už se rozhodnou studovat na vysoké škole, vydat se do pracovního světa nebo se věnovat osobnímu růstu, jsme si jisti, že budou přinášet pozitivní změny do svého okolí. Je pro nás velkou ctí být součástí jejich životní cesty.

Za kolektiv pedagogů SŠSI Mgr. Milada Otradovcová

Dějiny naší země se nemusí učit jen ve třídě. Praha nabízí spoustu míst, která se nechají propojit s výukou dějepisu. Využili jsme této možnosti a strávili jsme společně krásný den s historií. Určitě to nebylo naposledy, za jeden den se nedá vše stihnout. Vrátíme se a rádi.

I.Mládková

Vodácké sportovní kurzy zůstávají tradicí a jsme tomu rádi.

První splula Otavu třída DIT3. Počasí jim opravdu přálo a koupání ve studené vodě nevadilo. Druhý kurz jsme začali v dešti. Chlapce z ME3 a IT3 to ale nezlomilo. Počasí pak přálo i jim a někteří si rádi dopřáli koupání v řece.

Oba kurzy byly moc prima, atmosféra pohodová a všichni si zdárně osvojili vodácké dovednosti.

Děkujeme za hezké dny, učitelé vodáci

V pátek 2. června se do školy opět "vrátil" náš bývalý student Ing. Petr Krch. Navázal na loňskou návštěvu a studentům prvních ročníků ukázal zajímavosti ze své práce ve známém českém Seznamu a odkryl, co je skryto za jeho bezpečným fungováním.

 

 

10. května proběhla na naší škole poslední návštěva žáků ZŠ v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“.

Do tohoto projektu bylo zapojeno pět základních škol. Žáci devátých a osmých tříd se seznámili s různými činnostmi na odborných učebnách naší školy. Celý projekt se setkal s velmi kladným ohlasem jak u žáků, tak u jejich vyučujících.

Děkujeme koordinátorce ZŠ Chýnov Mgr. V. Radové a jejím žákům za video z jejich aktivit na naší škole.

V úterý 4. 4. 2023 si naši žáci z domova mládeže zahráli velikonoční bowling ve Slovanu v Táboře. Ze začátku všem padala koule do žlábků, ale pak se to zlepšilo. Žáci i vychovatelky, které se rovněž zapojily do hry, si užili odpočinkový večer a skvěle se bavili.

V úterý 18.dubna 2023 se konala krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Naší školu reprezentovali dva studenti.

SOČ 203SOČ 203

3. místo
Elektrotechnika, elektronika
a telekomunikace
žák 4. ročníku oboru Digitální telekomunikační technika Lukáš Kváča - video a diplom
Stoboskopický LED displej s mikropočítačem PIC
6. místo
Informatika
žák 4. ročníku oboru Informační technologie Róbert Kohout - video
Mobilní aplikace – hra v Unity