I když jsou naši studenti už více než měsíc doma, všichni vyučující se snaží poskytnout jim co nejvíce možností, jak si mohou doplnit učivo, které má být probráno, jak se mohou připravit na maturitní nebo závěrečné zkoušky. A moderní technologie se v této práci stávají výborným pomocníkem. V současné době naši studenti využívají zejména Školu OnLine, ale zároveň i výuková prostředí Moodle, Discord a Twitch, kde mohou s vyučujícími probírat novou látku, kontrolovat úkoly a prodiskutovat i řadu dalších věcí spojených se studiem. I přes tyto moderní pomocníky už se ale všichni těšíme, až se zase budeme moci sejít ve škole, protože osobní kontakt žádné moderní technologie úplně nahradit nemohou.

Ani v době „koronavirových prázdnin“ naše 3D tiskárny neodpočívají. Jelikož ani začátkem dubna neměli všichni v první linií dostatek ochranných pomůcek, rozhodla se naše škola zapojit do výroby ochranných štítů. A po dvou týdnech práce můžeme s radostí oznámit, že se podařilo sestavit a rozdat rovných 100 štítů. Naše štíty bude využívat Policie České republiky, kontaktní centrum Auritus a G-centrum Tábor.

>

Děkujeme všem, kteří se na výrobě podíleli!

Při devatenácté charitativní sbírce ve prospěch Útulku pro nalezené psy a kočky v Táboře jsme společně vybrali 3.500 Kč. Za tuto částku jsme nakoupili 138 konzerv různé gramáže - balení o 150, 400 a 800 gramech. Útulek jsme navštívili a dárky předali 26. 02. 2020.

DĚKUJEME!

„Česko zpívá koledy“ - již devátý ročník této mimořádné adventní akce jsme si nenechali ujít ve středu 11. 12. 2019. Přesně v 18.00 hodin se na Masarykově náměstí rozezněly ty nejznámější vánoční písně. Spolu s námi tak ve stejném čase zpívala celá země.

Na svatého Mikuláše se většinou těší malí i velcí. Malí hlavně proto, že dostanou první dárky, dospělí proto, že je mohou dětem dávat a na chvilinku se tak trochu dětmi stát.

Na našeho Mikuláše s čerty a andělem se děti v družině ZŠ Zborovská těšily už ve středu 4. 12. 2019. Protože děti byly prý po celý rok hodné, mohl tak Mikuláš jen promlouvat vlídným slovem. Děti podaroval sladkostmi a nenechal tak konat čerty s nadílkou, která obsahovala uhlí a brambory.

 

Náš žák Leopold Polák postoupil do krajského kola Logické olympiády, které se konalo v pátek 1.11.2019 na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Č.Budějovicích. Naší školu úspěšně reprezentoval a mezi samými gymnazisty byl osmnáctý.

Gratulujeme!

 

 

 

Ve středu 23.10. 2019 jsme se zúčastnili okresního kola středních škol ve stolním tenise. V konkurenci 10 družstev jsme vybojovali 2. místo.

Děkuji reprezentantům F. Samcovi, J. Kušnirákovi a D. Horáčkovi za reprezentaci školy, nasazení a krásný sportovní výkon.

KM

 

 

 

Je název preventivního programu městské policie, jehož cílovou skupinou jsou žáci prvních ročníků středních škol.

Ve čtvrtek 07. 11. 2019 v odpoledních hodinách přišel mezi nás na domov mládeže zástupce Preventivně informační skupiny, strážník, pan Ladislav Johančík. Cílem přednášky bylo srozumitelnou formou seznámit žáky s jejich právy, ale také s jejich povinnostmi po patnáctém roku věku, zároveň poukázat na nedodržování zákonů mezi mládeží.

Pro lepší názornost byla přednáška doplněna příklady, které strážníci řeší v praxi.

Přednáška byla teoretická s použitím projektoru.

Ve dnech 7. - 9. listopadu 2019 se na Výstavišti v Českých Budějovicích konal 25. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo. Ve stánku č. 27 v pavilonu T1 jsme poskytovali informace o studiu maturitních i učebních oborů v naší škole. Zájemci si mohli vyzkoušet pájení.

Naši studenti se jako každoročně zúčastnili soutěží ve svém oboru.

Student 4. ročníku oboru Informační technologie Ondřej Šimků obsadil v kategorii "Návrh a tvorba webové stránky" 2. místo. Společně s ním stál na stupních vítězů i student 3. ročníku téhož oboru Tomáš Prager. Tomáš se letos účastnil poprvé a 3. místo je tak nadějí na úspěch i v příštím ročníku.

Na 2. příčku dosáhl i student 3. ročníku oboru Elektrikář pro silnoproud. Daniel soutěžil v kategorii "Zapojení a ovládání točivých strojů".

Vítězství v kategorii "Slaboproudá elektrotechnika" dosáhl student 4.ročníku oboru Mechanik elektronik Daniel Kubů.

Gratulujeme!

Rok 2019 přinesl 30. výročí sametové revoluce a my jsme si připomněli tento důležitý historický okamžik na výstavě 1989 pád železné opony, kterou navštívily třídy IT2, D2 a ME2.

setkání s historií setkání s historií setkání s historií

Výstava je umístěna v Letohrádku královny Anny v Praze, takže studenti se díky fotografiím seznámili s událostmi roku 1989 a zároveň si mohli prohlédnout renesanční prostory této stavby. Na výstavě jsme získali i historický doklad o zapojení Spojů do událostí roku 1989 – viz fotogalerie. A aby historie nebylo málo, přenesli jsme se ještě do roku 1942, a to díky návštěvě Národního památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici.

Jako každý rok jsme zahájili sportovní setkávání Středoškolským atletickým pohárem SAP 2019 na stadionu Míru v Táboře. I přes nepříznivé počasí byly výkony některých našich reprezentantů velmi pěkné a v celkovém hodnocení jsme skončili na čtvrtém místě. (za Gymnáziem PdC Tábor a dvěma družstvy SPŠ Tábor).

atletický pohár atletický pohár

Za zmínku stojí výkony Lukáše Míky a Dominika Přibyla v běhu na 60m za 7,2s. Štafeta 4x200m ve složení Míka, Přibyl, Zahajský, Gondek obsadila výkonem 1:41,9 těsně třetí místo.

Děkujeme všem za reprezentaci školy.