Vodáckým putováním po řece Otavě ve dnech 17. – 21. června ukončila třída DITME 3 svůj třetí ročník. Parta, nálada i počasí byly výborné. Co více si přát? Byl to krásný závěr školního roku.

vodácký kurz vodácký kurz vodácký kurz

Díky všem, Irena Mládková

učeň roku

19.6.2019 proběhlo slavnostní předání výučních listů absolventům oboru Elektrikář pro silnoproud. Úvodní slovo náleželo starostovi města Tábora Štěpánu Pavlíkovi, který absolventům popřál hodně úspěchů v profesním i osobním životě. Následně ředitel školy Petr Draxler předal výuční listy deseti absolventům, z nichž nejúspěšnější byl Michal Fiala, který prospěl s vyznamenáním.

Zástupci hospodářské komory poté vyhlásili konečné pořadí soutěže Učeň roku, jejímž cílem je motivovat žáky v učebních oborech k co nejlepším studijním výsledkům. Žáci obdrželi hodnotné ceny poskytnuté generálním sponzorem firmou BRISK Tábor. Na 1. místě se umístil Michal Fiala, 2. místo obsadil Václav Jirásek a 3. místo Josef Šafrata.

Všem absolventům blahopřejeme

3. – 7.6. 2019 jsme se třídou IT 3 vypluli na krásnou jihočeskou řeku Otavu. Když se sejde výborná parta lidí a k tomu vám vyjde počasí, je z toho velmi povedená akce. Děkuji všem účastníkům a pedagogům za spolupráci.

vodácký kurz vodácký kurz vodácký kurz

Vedoucí kurzu Karla Machoňová

hvězda Jihočeské hospodářské komory pro SŠSI

Naše škola se účastnila již pátého ročníku interaktivní výstavy Dobrodružství s technikou na výstavišti v ČB.

Letos bylo připraveno přes 200 interaktivních zážitků. Naše škola připravila netradiční technickou soutěž o ceny. Návštěvníci luštili stroboskopické nápisy, vytvářeli zvuky předepsané úrovně v dB, skládali slova z Morse značek a snažili se napodobit pohyb, který byl předepsán počítačem a snímán ultrazvukovým snímačem vzdálennosti.

Nově jsme také nabízeli možnost postavit si s páječkou v ruce několik jednoduchých elektronických konstrukcí. Spokojení návštěvníci si od našeho stánku odnášeli různobarevné blikající lampičky s mikropočítači, i bez nich. Akci připravují a realizují již tradičně i naši žáci 2. a 3. ročníků, kterým tímto děkujeme.

V pondělí 10. června 2019 převzal Martin Novák, absolvent oboru Informační technologie, z rukou prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc. předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu České republiky Čestné uznání pro studenty s výborným výsledkem z Matematiky plus.

Martin získal 46 bodů z 50, a umístil se tak na prvním místě mezi všemi žáky z odborných škol, kteří konali zkoušku z Matematiky plus.

ocenění studenta v Senátu

Gratulujeme a přejeme mu hodně úspěchů ve studiu na ČVUT v Praze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské obor Aplikace softwarového inženýrství.

Fotogalerie na stránkách Senátu

exkurze KOH – I – NOOR

V pátek 24.5.2019 navštívili žáci tříd IT3 a D1 závod firmy KOH – I – NOOR Mladá Vožice a.s. Po úvodním seznámení s historií podniku se studenti rozdělili na dvě skupiny. Každá dostala svého průvodce a měla možnost nahlédnout do provozu.

Workshop byl uspořádán Hospodářskou komorou v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I.

 

 

 

 

Krajská přehlídka SOČ proběhla ve čtvrtek 25.4.2019 v Českých Budějovicích. Náš reprezentační tým měl jedenáct studentů soutěžících s devíti pracemi v šesti různých kategoriích. Pět prací se umístilo na stupních vítězů.

V dosavadní historii účasti naší školy v krajském kole SOČ se nám zatím pokaždé podařilo získat alespoň jeden postup do celostátního kola. Tohoto cíle jsme dosáhli i tentokrát. Letošní zlato je pro nás o to cennější, že je z oblasti pro nás dosud nepokořené, tedy v kategorii Matematika a statistika.

SOČ 2019

1. místo
Matematika
žák 3. ročníku oboru Informační technologie Adam Hanuš
Průsečíky exponenciální a logaritmické funkce - postupuje do celostátního kola
2. místo
Učební pomůcky
žák 3. ročníku oboru Mechanik elektronik Pavel Doležal
Loutkové divadlo s efekty
2. místo
Matematika
žáci 3. ročníku oboru Informační technologie Petr Henzl a Jan Kabíček
Rovnice přímky v rovině
3. místo
Fyzika
žák 4. ročníku oboru Informační technologie Martin Novák
Simulace přechodových dějů v RC článku
3. místo
Elektrotechnika
žák 4. ročníku oboru Mechanik elektronik Pavel Novák
Infračervená střelnice II.

Ostatní práce také dosáhly úrovně hodné krajského kola a obsadily tři pátá místa a jedno šesté v kategoriích Učební pomůcky, Lesní a vodní hospodářství a Informatika. Autory prací byli studenti:  Leopold Polák - 3. ročník Digitální telekomunikační technika, Daniel Kubů - 3. ročník Mechanik elektronik, Václav Beneš a Jan Havlík oba 4. ročník Informační technologie.

Všem studentům gratulujeme k dosaženým výsledkům a Adamovi budeme držet palce v celostátním kole.

studenti v Kostnici

Do táborského partnerského města v Německu, do Kostnice, se v rámci programu Erasmus+ vypravila malá skupinka studentů naší školy. Symbolicky nás přes Bodamské jezero převezl trajekt s názvem Tábor a na druhém břehu nás přivítal ředitel místní partnerské školy Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz, pan Karl Knapp.

Čekaly nás dny plné zážitků nejen v prostorách jmenované školy, ale i ve firmě Siemens. Zapojili jsme se do výuky předmětů, které se také vyučují na naší škole, a v Siemensu pracovali žáci v dílnách, kde si tato firma vychovává své budoucí zaměstnance. Seznámili jsme se s projektem této školy na ostrově květin Mainau a Industrie 4.0.

Ve volném čase nám učitel informatiky pan Bernd Sommer ukázal zajímavosti města Kostnice a jejího okolí. Za zmínku stojí návštěva muzea Zeppelin ve Friedrichshafenu, největších vodopádů na Rýnu v Schaffhausenu, známé místní zříceniny, kterou dobyl sám Napoleon – Hohentwiel nebo zachovalého městečka Meersburg. Nezapomněli jsme ani na návštěvu muzea Mistra Jana Husa a také na místo, kde byl údajně upálen a které se označuje jako Husův kámen. Potěšilo nás, že i Jeroným Pražský je zde velmi známou osobností a že jméno Tábor nám všude pomyslně otvíralo dveře. Na závěr pobytu jsme navštívili veletrh škol a firem Jobdays v Singenu.

studenti v Kostnici studenti v Kostnici studenti v Kostnici

Zeppelin Gewerbeschule rozhodně patří velké poděkování za veškerou péči, kterou nám věnovala. Pro zajímavost, na této škole již deset let učí paní Helena Schäfer z Čech a my jsme pro ni dle jejích slov byli kouskem domova a příležitostí mluvit rodným jazykem. Rádi bychom navázali na tuto první průkopnickou studentskou výměnu i v dalších letech. Děkuji studentům naší školy, kteří jako první odvážně absolvovali tuto zahraniční cestu, a také všem učitelům z Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz, kteří se nám po celou dobu pobytu věnovali.

Irena Mládková

V březnu 2019 studenti 3. ročníků navštívili ČNB v Praze. Exkurze doplnila jejich znalosti bankovnictví v rámci výuky předmětu ekonomika. Po zhlédnutí dvou naučných filmů o historii a funkcích centrální banky jsme vstoupili opancéřovanými osmitunovými dveřmi do bývalého trezoru banky, kde se nachází zajímavá expozice „Lidé a peníze“. Poté jsme měli možnost potěžkat zlatou cihlu z ryzího zlata a zkontrolovat své bankovky a doklady. Za správné odpovědi v závěrečné soutěži si vítězové odnesli drobné ceny (magnetky či topné pelety slisované z rozdrcených vyřazených bankovek).

exkurze ČNB exkurze ČNB

Ve středu 6. února se pod záštitou Městského úřadu Tábor konalo Mladé fórum 2019. Součástí akce byla i prezentace studie stavebních úprav Městské knihovny Tábor.

Naši školu zde reprezentoval tým studentů třídy IT3 ve složení Adam Hanuš, Petr Henzl, Matěj Konečný a Tomáš Špulák. Vypracovali rozpočet na realizaci dětského hřiště s elektrotechnickými herními prvky. Se svým projektem dosáhli v konkurenci 11 týmů z táborských středních a základních škol na 3. místo. Gratulujeme!

Studentům se dopoledne strávené se zástupci města a s žáky jiných škol moc líbilo. Ocenili novou zkušenost a možnost aktivně zasahovat do hodnocení soutěžních projektů.

 

 

krajský přebor v šachu

14. února 2019 se v Českých Budějovicích konalo finále 10-ti družstev krajského přeboru středních škol v šachu.

Naše reprezentační družstvo : Robert Sigmund IT3, Matěj Chalupa DME3, Tomáš Prager IT2, Petr Komárek DIT4, Martin Novák IT4 a Pavel Novák DIT4 získalo v tomto finále cenné 8. místo (z celkového počtu 138-mi středních škol Jč kraje).

V absolutní klasifikaci jednotlivců mezi hráči na 1. šachovnici se náš Martin Novák IT4 umístil na 3. místě

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci.