Dne 22.2.2023 se žáci třídy S/E 3 a ME4 zúčastnili exkurze do společnosti KOVOSVIT MAS na prohlídku haly a montáže, doprovázenou výkladem technickým ředitelem a krátkou prezentací společnosti. Studenti měli možnost, prohlédnout si prostory montáže a výroby spolu s možnostmi pracovního uplatnění. Akce se konala pod hlavičkou JhK.

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na úterý 2.5.2023 a středu 3.5.2023 ředitelské volno pro žáky 1. až 3. ročníků Střední školy spojů a informatiky Tábor.

Ing. Petr Draxler, ředitel školy

Vyučování začne ve čtvrtek 1.9.2022 (lichý týden)

Podzimní prázdniny: středa 26.10. až pátek 28.10.2022

Ředitelské volno: pátek 18.11. 2022

Vánoční prázdniny: od pátku 23.12.2022 do pondělí 2.1.2023 (vyučování v novém roce začne v úterý 3.1.2023)

Vysvědčení za 1. pololetí: úterý 31.1.2023

Pololetní prázdniny: pátek 3.2.2023

Jarní prázdniny: od pondělí 27.2. do neděle 5.3.2023

Velikonoční prázdniny: od čtvrtka 6.4. do pondělí 10.4.2023

Ředitelské volno: úterý 2.5. a středa 3.5.2023

Hlavní prázdniny: od soboty 1.7. do neděle 3.9.2023 (školní rok 2023/24 začne v pondělí 4.9.2023)

Design by: www.diablodesign.eu