Rodičovské schůzky se konají v pátek 17. dubna 2020 ve třídách, kde podají informace třídní učitelé, další učitelé a učitelé odborného výcviku a praxe (mistři). Další informace na DM po schůzkách ve třídě.

Začátek schůzek je ve 14.00 pro 1. a 2. ročník. Pro 3. a 4. ročník jsou schůzky od 15.00.

Během schůzek proběhnou volby zástupců z řad rodičů do školské rady.