Prostřednictvím informačního systému Škola online byla všem zákonným zástupcům odeslána informace o možnosti čerpání příspěvku z dotačního programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme". Program je určen pro žáky do 19 let věku, kteří měli k 1. 8. 2022 trvalý pobyt na území Jihočeského kraje.