Z rozhodnutí MŠMT se navyšuje počet opravných maturitních zkoušek o jednu opravnou zkoušku u didaktických testů společné části a u praktické zkoušky. Zároveň má žák možnost konat tyto opravné zkoušky v mimořádném termínu ještě v jarním zkušebním období 2021.