Praktické vyučování pro všechny ročníky bude probíhat prezenčně v plném rozsahu podle rozvrhu ve škole online . Ubytování je možné od 25.4. Žáci, kteří využijí možnost ubytování, uhradí hotově 40 Kč/den při příjezdu na domov mládeže službu konajícímu vychovateli. (Z důvodu problémů s rozměňováním si žáci připraví přesnou částku.) Obědy si objednává každý žák sám.

Teoretická výuka probíhá stále pouze distančně v MS Teams.