Od 25. 11. 2020 bude celá výuka závěrečných ročníků (třídy SE3, IT4, DME4) probíhat prezenční formou ve škole podle rozvrhu ve škole online. Zároveň bude probíhat prezenčně ve škole i praktické vyučování všech ročníků.

Po dobu této prezenční výuky mohou žáci využít ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně. Obědy si musí každý žák přihlásit sám.