Od pondělí 12. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 bude výuka na naší škola probíhat distanční formou.

Výjimku tvoří hodiny odborného výcviku a praxe, které budou realizovány ve škole za přítomnosti studentů podle stávajícího rozvrhu.

Distanční výuka bude probíhat také podle stávajícího rozvrhu v prostředí Microsoft Teams. Všichni studenti obdrželi přihlašovací údaje do tohoto systému a byli proškoleni ohledně práce v tomto výukovém prostředí. Distanční výuka je povinná a případné absence musí být řádně omluveny. Případné změny rozvrhu budou zobrazeny ve škole - on line.

Obědy budou pro všechny studenty i zaměstnance v době distanční výuky odhlášeny. Studenti, kteří budou ve škole v době odborného výcviku a praxí, si musí obědy přihlásit. Přihlásit stravu si musí i studenti, kteří budou využívat ubytování na DM. Provoz DM probíhá v běžném režimu – neděle příjezd od 17. hod., v pátek odjezd do 14.30 hod. Úhrada za měsíc říjen byla snížena na 550 Kč.