V září se žáci 1. ročníku zúčastní adaptačního kurzu Start

1. termín pro třídy: IT1 + D/IT1: 13.9. úterý – 14.9. středa

2. termín pro třídy: S/E1 + ME1: 15.9. čtvrtek - 16.9. pátek

Podrobné informace o kurzu a přihlášku dostane každý student na třídních schůzkách, které se konají 22.6. 2022 v 15 hodin ve škole. Pokud se třídních schůzek nezúčastníte, zašleme Vám informace a přihlášku na adresu trvalého bydliště. Zároveň informace najdete také zde, na našich webových stránkách.

Těším se na setkání - vedoucí kurzů Karla Machoňová