První rok projektu vyvrcholil čtyřdenní akcí, na kterou přijelo 19 žáků ze 6 spolupracujících základních škol. Od pondělí 10.6.2019 do čtvrtka 13.6.2019 byl připraven program, který vycházel ze znalostí a zkušeností, které žáci načerpali na projektových dnech. Za pomoci lektorů a našich studentů si například postavili laserové terče a pistole, se kterými pak v terénu sehráli modifikovanou verzi lasergame. Výzvou pro začínající elektrokonstruktéry byla výroba detektoru kovů. Opět jsme využili nového funkčního výrobku k sehrání soutěže hlídek s využitím zmíněného detektoru. Všechny vyrobené konstrukce si účastníci workshopu odnesli domů. Součástí programu byla rovněž exkurze do malé vodní elektrárny a návštěva interaktivní výstavy Dobrodružství s technikou v Českých Budějovicích.

pobytový workshop pobytový workshop pobytový workshop pobytový workshop

Příští školní rok pokračujeme v projektových dnech, workshopech a rovněž opět uspořádáme pobytový workshop. Těšíme se na další spolupráci se základními školami a na nové zájemce o techniku.