První rok projektu vyvrcholil čtyřdenní akcí, na kterou přijelo 19 žáků ze 6 spolupracujících základních škol. Od pondělí 10.6.2019 do čtvrtka 13.6.2019 byl připraven program, který vycházel ze znalostí a zkušeností, které žáci načerpali na projektových dnech. Za pomoci lektorů a našich studentů si například postavili laserové terče a pistole, se kterými pak v terénu sehráli modifikovanou verzi lasergame. Výzvou pro začínající elektrokonstruktéry byla výroba detektoru kovů. Opět jsme využili nového funkčního výrobku k sehrání soutěže hlídek s využitím zmíněného detektoru. Všechny vyrobené konstrukce si účastníci workshopu odnesli domů. Součástí programu byla rovněž exkurze do malé vodní elektrárny a návštěva interaktivní výstavy Dobrodružství s technikou v Českých Budějovicích.

pobytový workshop pobytový workshop pobytový workshop pobytový workshop

Příští školní rok pokračujeme v projektových dnech, workshopech a rovněž opět uspořádáme pobytový workshop. Těšíme se na další spolupráci se základními školami a na nové zájemce o techniku.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 382/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 schválilo Střední škole spojů a informatiky, Tábor realizaci 3 projektů z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora Technického vzdělávání, 1. výzva pro rok 2018:

  1. Projekt „Technická soutěž pro žáky základních škol“ - registrační číslo projektu 449-01-003/18
  2. Projekt „Elektronická a mobilní propagace technických oborů na SŠSI Tábor“ - registrační číslo projektu 449-01-004/18
  3. Projekt „Propagační tiskové materiály technických oborů na SŠSI Tábor“ - registrační číslo projektu 449-01-005/18

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj

Příjemce dotace: Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474, 390 11 Tábor

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 7. 2019

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Internetové stránky projektu: ikap.kraj-jihocesky.cz

Střední škola spojů a informatiky je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Podaktivity raelizované v rámci aktivity "Podpora polytechnického vzdělávání":

2018/19

Projektové dny probíhají v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I.

26. 9. 2018 se uskutečnil první projektový den a poprvé jsme přivítali žáky základních škol u nás na SŠ spojů a informatiky.

Zúčastnilo se 22 žáků ze tří škol (ZŠ Bernarda Bolzana Tábor, ZŠ Bernatice a ZŠ Sudoměřice u Bechyně) se svými pedagogy.

Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a přiděleni na jednotlivá pracoviště.

V prvním dvouhodinovém bloku prováděly jednotlivé skupiny 3D tisk, pájení, konstrukci kabelu a seznámily se s možnostmi průmyslových programovatelných logických automatů.

Ve druhém dvouhodinovém bloku se na dalších čtyřech pracovištích seznámily s programováním, s elektrotechnickou stavebnicí, s elektrickou instalací v bytech a domech a se zdroji elektrické energie.

V říjnu se uskutečnily další dva projektové dny. Tentokrát jsme u nás na SŠ spojů a informatiky přivítali 10.10. žáky ZŠ Mladá Vožice a ZŠ Chotoviny a 24.10. jsme přivezli žáky ze 4. ZŠ Jindřichův Hradec, 2. ZŠ Jindřichův Hradec a ZŠ Komenského Soběslav.

Druhého projektového dne 10.10. 2018 se zúčastnilo se 33 žáků ze zmíněných škol se svými pedagogy.

Třetího projektového dne 24.10. 2018 se zúčastnilo se 22 žáků ze zmíněných škol se svými pedagogy.

V listopadu nás navštívili v rámci projektových dnů další žáci a jejich učitelé.

7.11. 2018 přijelo 34 žáků ze ZŠ Bechyně, Sudoměřice u Bechyně a z Malšic.

21.11. 2018 pak 25 žáků z Mladé Vožice a ze ZŠ B. Bolzana v Táboře.

V prosinci jsme uspořádali v rámci projektových dnů další aktivity pro žáky a jejich učitele. Byla to již druhá návštěna těchto škol u nás.

5.12. 2018 přijelo 13 žáků ze ZŠ Chotoviny a ZŠ Bernartice. 19.12. 2018 pak 26 žáků ze 2. a 4. ZŠ J. Hradec, ZŠ Soběslav a nově se k nám připojili žáci ze ZŠ Jistebnice.

V lednu jsme uspořádali v rámci projektových dnů další aktivity pro žáky a jejich učitele.

16.1 2019 přijelo 10 žáků ze ZŠ Bechyně a 13 žáků ZŠ Malšice.

30.1. 2019 pak 22 žáků, kteří přijeli ze ZŠ B. Bolzana a nově se k nám připojili žáci ze ZŠ Sezimovo Ústí a ze ZŠ Helsinská.

13.2 2019 přijeli žáci ze ZŠ Chotoviny a ze ZŠ Sudoměřice na svou již třetí návštěvu na Spojích.

27.2. 2019 přijeli žáci ze 2. a 4. ZŠ Jindřichův Hradec a ze ZŠ Soběslav, kteří se k nám podívali již potřetí a žáci ze ZŠ Jistebnice nás navštívili podruhé.

27.3. 2019 přijeli žáci ze ZŠ Bernartice, Sezimovo Ústí 2, Tábor Helsinská a B. Bolzana.

V květnu se uskutečnil poslední projektový den letošního školního roku. Přijeli žáci ze ZŠ Mladá Vožice a Chotoviny.


2019/20

I v letošním školním roce pokračujeme v úspěšném a žáky oblíbeném projektu Polytechnika. 18.9.2019 na první letošní projektový den přijeli žáci ze tří základních škol - Mladá Vožice, Chotoviny a Jistebnice, které s námi již déle spolupracují.

V říjnu se uskutečnily dva projektové dny. Na první 2.10. přijeli žáci ze ZŠ Bernartice, Sezimova Ústí a Soběslavi ze ZŠ Komenského, nově se k našemu projektu připojila ZŠ Chýnov. Druhý říjnový PD proběhl 16.10. Přivítali jsme žáky ze 2. a 4. ZŠ Jindřichův Hradec a opět novou školu ZŠ Soběslav E. Beneše.

V listopadu se uskutečnily dva projektové dny. Na první 13.11. přijeli žáci ze ZŠ Bechyně, ZŠ Sudoměřice u Bechyně a ze ZŠ Malšice, kteří i nadále pokračují v úspěšném projekru. Druhý listopadový PD proběhl 27.11. Přivítali jsme žáky ze ZŠ Mladá Vožice, Chotoviny a Jistebnice, které s námi již déle spolupracují.

V posledním kalendářním měsíci roku 2019 se uskutečnil jeden projektový den. 11.12. přijeli žáci ze ZŠ Bernartice, Sezimova Ústí a Chýnova, nově se k našemu projektu připojila ZŠ Veselí nad Lužnicí a také ZŠ Chlum u Třeboně. Těší nás, že je o projektové dny zájem, který neustále roste a připojují se nové školy.


3D tisk - seznámení s možnostmi tisku na 3D tiskárně a s návrhovým programem. Následně si upraví s pomocí lektora svůj vlastní jedinečný návrh a vytisknou si ho. Ještě ten den si ho odnesou domů.

Pájení - seznámení s technologií výroby elektroniky a vlastnoručně si osadí na plošný spoj jednoduchou konstrukci. Po oživení si odnesou funkční výrobek domů.

Kabel - seznámení s konstrukcí kabelů a konektorů a jejich testování. Následně si sami navrhnou a vyrobí kabel k připojení svého počítače do sítě. Vyzkoušený kabel si odnesou domů.

PLC - seznámení s možnostmi průmyslových programovatelných logických automatů (PLC). Po ukázkách možnosti programování si sami vyřeší automatizační úlohu a vyzkouší v reálném prostředí.

Programování - seznámení s programovacím jazykem pro PC použitým pro tvorbu počítačové hry. Následně se stanou na chvíli hackery a sami se pokusí změnit tuto hru podle svých požadavků.

Stavebnice - seznámení s různými technickými stavebnicemi pro děti a mládež a pokusí se podívat některým z nich více na zoubek.

Elektroinstalace - seznámení s tím, jak vypadá elektrická instalace v bytech a domech, kterou zatím znají jen jako uživatelé. Následně si sami zapojí a odzkouší úlohu na cvičných panelech a připojí ji na elektrické napětí, pochopitelně o bezpečné hodnotě 24V.

Zdroje - účastníci si předvedou několik zajímavých pokusů se zdroji elektrické energie. Některé pokusy si vyzkoušejí provést sami a přitom se neobejdou bez měřicích přístrojů.

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I zahájilo svou činnost šest zájmových kroužků. Všechny probíhají od září 2018.

Tři kroužky elektroniky jsou určené žákům základních škol. Dva z nich jsou realizované přímo v dané škole, konkrétně na ZŠ Mladá Vožice a ZŠ Chotoviny. Na polytechnický kroužek na SŠSI žáci základních škol docházejí do odborných učeben naší školy. Každý z těchto kroužků je určen pro 12 dětí a jeho náplní je především stavba elektronických konstrukcí ze součástek pomocí pájení. Kromě páječky se používají měřicí přístroje a ruční nářadí.

Ostatní kroužky jsou určené pro žáky středních škol a probíhají také v prostorách SŠSI.

Vývojová dílna je kroužek elektroniky, jehož nápní je především vývoj HW i SW pro vlastní elektronické konstrukce s jednočipovými mikropočítači. Konstrukce jsou určeny pro využití v kroužcích pro ZŠ nebo jako výukové pomůcky pro SŠSI.

Výrobní dílna je kroužek elektroniky, v jehož rámci se především vyrábí vlastní elektronické konstrukce v podobě stavebnic, obsahujících desku plošných spojů, sadu součástek a dokumentaci. Konstrukce jsou určeny pro využití v kroužcích pro ZŠ nebo jako výukové pomůcky pro SŠSI.

Kroužek informatiky se zabývá především tvorbou SW, případně webových a síťových aplikací, souvisejících s činností kroužků elektroniky.

 

Projekt „Šablony 2017 na Střední škole spojů a informatiky Tábor“ je spolufinancován Evropskou unií.

Aktivity projektu:

  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • tandemová výuka
  • vzdělávání pedagogických pracovníků
  • stáže ve firmách