Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Přijímací zkoušky proběhnou na naší škole standardním způsobem jako v jiných letech. V učebních oborech bude pořadí stanoveno na základě studijního průměru v deváté třídě základní školy, v maturitních oborech navíc uchazeči vykonají jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem. Rozhodli jsme se takto, abychom nekomplikovali situaci těm, kteří budou podávat přihlášku i na jiné střední školy.  Jednotná přijímací zkouška je pak jediným srovnatelným dokumentem, ze kterého mohou školy v přijímacím řízení vycházet.

Abychom zohlednili  Vaši současnou složitou situaci, nebudeme letos určovat minimální počet bodů pro přijetí v maturitních oborech. Uchazeči, kteří se umístí „pod čarou“, tak budou moci podat odvolání a být přijati dodatečně.

U všech uchazečů, stejně jako v minulých letech, předpokládáme vysvědčení bez snížených známek z chování, v maturitních oborech pak vysvědčení bez čtyřek v hlavních předmětech (český jazyk, cizí jazyky a matematika). Nabízíme Vám prověřené kvalitní vzdělání v oborech, které i v současné době vedou v žebříčcích poptávaných profesí na trhu práce. Proto věříme, že se Vám námaha spojená s přípravou na přijímací zkoušky vyplatí, a těšíme se s Vámi na shledanou jako s našimi budoucími studenty.

Ve školním roce 2021/22 otevíráme následující obory:

Studijní obory Předpokládaný počet
přijatých žáků 
Přijímací zkouška  Lékařské potvrzení
o zdravotní způsobilosti
18-20-M/01
Informační technologie
 45 ano  ne 
26-45-M/01
Digitální telekomunikační technika
20 ano  ano 
26-41-L/01
Mechanik elektronik
30  ano ano
Učební obory    
26-59-H/01
Spojový mechanik
20  ne  ano 
26-51-H/02
Elektrikář pro silnoproud
30  ne  ano 

 

V učebních oborech budou hodnoceny výsledky žáka na základě vysvědčení ze základní školy.

V maturitních oborech budou hodnoceny výsledky uchazeče na základní škole a výsledky z jednotné přijímací zkoušky.

Podání přihlášky do 1. 3. 2021.

Odevzdání příhlášek:

    • Osobně v úředních hodinách u sekretářky ředitele školy: pondělí - čtvrtek: 8.00 - 15. 00 pátek: 8.00-12.00
    • Poštou na adresu: Střední škola spojů a informatiky Bydlinského 2474 390 02 Tábor

 

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti - je nutné pro všechny nabízené obory kromě Informačních technologií.

Prospěch ze ZŠ - na přihlášku se uvádí prospěch z 8. a 9. třídy základní školy / všechna vysvědčení / včetně známek z chování.

Přihláška

Jednotná přijímací zkouška - oficiální stránky