Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát ( na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí u obou oborů využije lepší výsledek. V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti - je nutné pro všechny nabízené obory kromě Informačních technologií.

Prospěch ze ZŠ - na přihlášku se uvádí prospěch z 8. a 9. třídy základní školy / všechna vysvědčení / včetně známek z chování.

Přihláška

Jednotná přijímací zkouška - oficiální stránky

Přehled oborů:

Čtyřleté maturitní obory:

Tříleté učební obory: