Vážení rodiče, vážení uchazeči o studium na naší škole,

vzhledem k současné složité epidemiologické situaci došlo ke změně termínů konání jednotných přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021. Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021.

V týdnu od 22. 3. 2021 rozesíláme uchazečům o studium na naší škole poštou pozvánky na přijímací zkoušky do maturitních oborů. Dvě pozvánky obdrží ti uchazeči, kteří nekonají jednotnou přijímací zkoušku na jiné škole. Mají tedy možnost vykonat na naší škole jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech. Všem uchazečům se započítává lepší výsledek z obou zkoušek.

O dalším průběhu přijímacího řízení (vyhlášení výsledků, odevzdání zápisových lístků) Vás budeme informovat na stránkách školy.