Ředitel Střední školy spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019-20 v těchto oborech:

Kód a název oboru Počet volných míst Termín odevzdání přihlášky
18-20-M/01 Informační technologie 2 24.5.2019
26-45-M/01 Telekomunikace
ŠVP Digitální telekomunikační technika
2 24.5.2019
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
ŠVP Mechanik elektronik
5 24.5.2019
26-51-H/02 Elektrikář pro silnoproud 3 24.5.2019

V oboru Elektrikář pro silnoproud musí být součástí přihlášky studijní výsledky za 8. a 9. ročník potvrzené základní školou a potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem. 

V maturitních oborech musí být součástí přihlášky studijní výsledky za 8. a 9. ročník potvrzené základní školou a doklad o výsledku Jednotné přijímací zkoušky v roce 2019. U oborů Telekomunikace a Mechanik elektrotechnik je dále nezbytné potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu těchto oborů od lékaře.

Vyhodnocení přijímacího řízení proběhne podle stejných kritérií jako v prvním kole.