Čtyřletý obor s maturitou a výučním listem, zaměřený na elektrické instalace a práci s moderní elektronikou.

Mechanik elektronik je univerzálně pojatý čtyřletý maturitní obor, vhodný pro chlapce i dívky se studijními předpoklady a dobrým prospěchem na základní škole. Obor má vhodně vyváženou všeobecně vzdělávací i odbornou část učiva. Dbá se na vysokou úroveň výuky v přírodovědných i humanitních předmětech, kulturu vyjadřování v českém i anglickém jazyce a na důkladné zvládnutí středoškolské matematiky a fyziky.

V odborné části přípravy první dva ročníky poskytnou studentům vědomosti a dovednosti z elektrotechniky, elektroniky a výpočetní techniky. V odborném výcviku se naučí pracovat s technickou dokumentací, pájet, navrhovat a vyrábět plošné spoje a jednoduché elektronické výrobky. Třetí ročník je zaměřen na přípravu k závěrečným zkouškám a získání výučního listu. Žáci se naučí realizovat domovní i průmyslové instalace včetně potřebného měření a revizí. Čtvrtý ročník je věnován programování PLC automatů, inteligentní domovní instalaci a elektronickým zabezpečovacím systémům. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž odborná část je zaměřena na silnoproudou i slaboproudou elektrotechniku. Obor poskytuje elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlášky 50/1978 Sb.

Škola spolupracuje s řadou elektrotechnických firem v regionu a odbornou část školního vzdělávacího programu přizpůsobuje jejich požadavkům. Solidní teoretické vědomosti jsou dobrým předpokladem pro další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách, praktické dovednosti z odborného výcviku umožňují rychlé zapracování těm, kteří dále studovat nechtějí.

Nutnou podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Školní vzdělávací program a přehled profilových odborných předmětů