Tříletý učební obor s výučním listem - instalace, údržba a opravy silnoproudých rozvodů a elektrospotřebičů.

Tento obor připravuje žáky pro širokou škálu povolání elektrotechnického charakteru - provozní elektrikáři, údržbáři, montéři rozvodných zařízení, mechanici měřící a regulační techniky.

Absolventi získají potřebné teoretické základy ze silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky, které si prakticky ověří v odborném výcviku a na provozní praxi. Seznámí se s výrobou a rozvodem elektrické energie, stavbou elektrických rozvaděčů a ostatních rozvodných zařízení. Umí samostatně navrhnout a realizovat elektrickou instalaci v menších objektech, opravovat domácí elektrické spotřebiče a provádět potřebná měření.

K dobrému uplatnění v praxi přispívá i dokonalé seznámení s výpočetní technikou. Žáci se naučí pracovat s textovými editory, tabulkovým kalkulátorem, grafickými programy pro návrh elektrické instalace a využívat Internet k elektronické korespondenci a vyhledávání informací. Předmět ekonomika seznámí absolventy se všemi náležitostmi pro založení vlastní firmy, vedení účetnictví a styk s úřady. Žáci s dobrými studijními výsledky mohou pokračovat dále ve studiu v některém z nástavbových oborů a k výučnímu listu získat i maturitní vysvědčení.

Nutnou podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Školní vzdělávací program a přehled profilových odborných předmětů