Studijní obor s maturitou zaměřený na hardware počítačů, operační systémy, aplikační software, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací.

Při tvorbě školního vzdělávacího plánu jsme zúročili naše dlouholeté zkušenosti při výuce oboru mechanik elektronik pro výpočetní techniku. Omezena byla obecná elektrotechnická část, posílena naopak témata zaměřená na operační systémy, programování a využití počítačových aplikací.

Čtyřletý obor s maturitou a praktickou zkouškou z odborného výcviku zaměřený na práci s moderní elektronikou.

Mechanik elektronik je univerzálně pojatý čtyřletý maturitní obor, vhodný pro chlapce i dívky se studijními předpoklady a dobrým prospěchem na základní škole. Obor má vhodně vyváženou všeobecně vzdělávací i odbornou část učiva. Dbá se na vysokou úroveň výuky v přírodovědných i humanitních předmětech, kulturu vyjadřování v českém i cizím jazyce a na důkladné zvládnutí středoškolské matematiky a fyziky.

Tříletý učební obor s výučním listem - instalace, údržba a opravy silnoproudých rozvodů a elektrospotřebičů.

Tento obor připravuje žáky pro širokou škálu povolání elektrotechnického charakteru - provozní elektrikáři, údržbáři, montéři rozvodných zařízení, mechanici měřící a regulační techniky.

Tříletý učební obor s výučním listem - instalace telekomunikačních a počítačových sítí, údržba a opravy slaboproudých zařízení.

Spojový mechanik je tříletý učební obor pro žáky s dobrým zdravotním stavem a zájmem o elektrotechniku. Obor je zaměřen na stavbu vnitřních i vnějších slaboproudých sítí, údržbu telekomunikačních zařízení, měření a vyhledávání poruch v telefonních a počítačových sítích. Studium se ukončuje závěrečnými zkouškami a získáním výučního listu. Dále naše škola umožňuje absolvování testů a získání osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci.