Písemná zkouška: 14. června 2021 - jen pro žáky, kteří konají opravnou závěrečnou zkoušku

Praktická zkouška: 15. - 16. června 2021

Ústní zkouška: 24. června 2021

K opravné závěrečné zkoušce je nutné se přihlásit u Mgr. Hany Kollárikové do 14. 5. 2021. Žáci třídy SE3, kteří konají řádný termín závěrečných zkoušek, jsou přihlášeni automaticky.


Závěrečné zkoušky 2021 - změny