Termíny odevzdání maturitních prací

Maturitní práce budou studenti odevzdávat v elektronické podobě nejpozději 6.4.2021 vedoucímu práce. Tištěnou verzi dodají podle svých možností nejpozději 30.4.2021.

Text práce bude napsán v souladu s Pokyny k vypracování maturitní práce. Datum odevzdání práce uvedené v textu práce odpovídá datu odevzdání elektronické verze, tedy nejpozději 6.4.2021.

K čestnému prohlášení, které je součástí práce, každý student připojí větu: "Prohlašuji, že tištěná a elektronická verze maturitní práce jsou shodné".


Více informací najdete na stránkách maturita.cermat.cz


Maturitní zkoušky 2021 - změny

Maturitní zkoušky jaro 2021 - termíny

Maturitní zkouška 2020/21 – společná část

Maturitní zkouška 2020/21 – profilová část

Maturitní zkouška 2020/21 – praktická zkouška

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Pokyny k vypracování maturitní práce


Maturitní okruhy profilové části MZ 20/21:

Český jazyk a literatura - seznam četby

Anglický jazyk

Informační technologie

Digitální telekomunikační technika

Mechanik elektronik