Mimořádný termín společné části MZ

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
7. července 2021 Matematika 9:00 135 min.
7. července 2021 Anglický jazyk 14:30 110 min. (40 + 70 min.)
8. července 2021 Český jazyk a literatura 9:00 85 min.
9. července 2021 Matematika rozšiřující 9:00 150 minut

Podzimní termín MZ

Přihlásit se k podzimnímu termínu maturitní zkoušky je možné do 23. července 2021 u Mgr. Hany Kollárikové.

Společná část

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021.

Profilová část / ústní zkoušky

Ústní zkoušky profilové části se budou konat dne 8. září 2021. Časový rozpis bude zveřejněn.


Více informací najdete na stránkách maturita.cermat.cz


Maturitní zkoušky 2021 - změny - aktualizace březen 2021

Maturitní zkouška 2020/21 – společná část

Maturitní zkouška 2020/21 – profilová část - aktualizace březen 2021

Maturitní zkouška 2020/21 – praktická zkouška

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Pokyny k vypracování maturitní práce


Maturitní okruhy profilové části MZ 20/21:

Český jazyk a literatura - seznam četby

Anglický jazyk

Informační technologie

Digitální telekomunikační technika

Mechanik elektronik