Termíny odevzdání maturitních prací

Maturitní práce budou studenti odevzdávat v elektronické podobě nejpozději 6.4.2021 vedoucímu práce. Tištěnou verzi dodají podle svých možností nejpozději 30.4.2021.

Text práce bude napsán v souladu s Pokyny k vypracování maturitní práce. Datum odevzdání práce uvedené v textu práce odpovídá datu odevzdání elektronické verze, tedy nejpozději 6.4.2021.

K čestnému prohlášení, které je součástí práce, každý student připojí větu: "Prohlašuji, že tištěná a elektronická verze maturitní práce jsou shodné".


Změněné termíny MZ:

Z rozhodnutí MŠMT se navyšuje počet opravných maturitních zkoušek o jednu opravnou zkoušku u didaktických testů společné části a u praktické zkoušky. Zároveň má žák možnost konat tyto opravné zkoušky v mimořádném termínu ještě v jarním zkušebním období 2021.


Více informací najdete na stránkách maturita.cermat.cz


Maturitní zkoušky 2021 - změny - aktualizace březen 2021

Maturitní zkouška 2020/21 – společná část

Maturitní zkouška 2020/21 – profilová část - aktualizace březen 2021

Maturitní zkouška 2020/21 – praktická zkouška

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Pokyny k vypracování maturitní práce


Maturitní okruhy profilové části MZ 20/21:

Český jazyk a literatura - seznam četby

Anglický jazyk

Informační technologie

Digitální telekomunikační technika

Mechanik elektronik