Škola pravidelně pořádá kurz "START". Jedná se o třídenní program pro studenty 1. ročníků zaměřený na rychlou a příjemnou adaptaci na nové školní prostředí.
Jeho cílem je seznámení studentů a semknutí celého třídního kolektivu. Kurzu se zúčastňuje vždy jedna třída se svým třídním učitelem, vychovatelem a mistrem odborného výcviku. Program sestavují a vedou zkušení učitelé a vychovatelé.

 • 2018

  Jako každý rok jsme hned na počátku září se žáky prvních ročníků vyrazili na adaptační kurz START.
  Třídenního programu se v prostředí chatového kempu Růžená u Nadějkova zúčastnili téměř všichni žáci, třídní učitelé a zkušený realizační tým.
  Program se povedl, přijela skupina jednotlivců a domů odjížděla parta spolužáků, kteří se poznali a navázali přátelské vztahy.

 • 2017

   

  Jako již tradičně, jsme zorganizovali pro 1. ročníky adaptační kurz START ve středisku Varvažov

   

  START 2017

  START 2017
 • 2016

  START 2016

  Začátkem září se studenti nastupující do prvních ročníků zúčastnili již 17. ročníku adaptačního kurzu Start. Akce proběhla v krásném prostředí dětského tábora Růžená na Čertově hrbatině.

  Všem zúčastněným děkuji a přeji příjemné studijní a přátelské prostředí na nové škole.

  Vedoucí kurzu Karla Machoňová

   

   

   

 • 2015

  Začátkem září se uskutečnil již 16. ročník kurzů START pro studenty nastupující do prvních ročníků.
  Cílem kurzu je především seznámení studentů mezi sebou, seznámení s třídním učitelem, vytvoření příjemného klimatu ve třídě a pochopení, že každý může být třídnímu kolektivu nějak prospěšný. Kurzu se až na drobné výjimky zúčastnili všichni studenti a velmi aktivně se zapojili do všech aktivit, i když nám trochu nepřálo počasí.
  Byly to tři dny plné seznamovacích her, lanových překážek, problémových úkolů, netradičních sportovních akcí a nočních her.
  Celý program sestavili a vedli pedagogové naší školy.
  Vedoucí kurzů Karla Machoňová

 • 2014

  START 2014

  Začátkem září se uskutečnil již 15. ročník kurzů Start pro žáky nastupující do prvních ročníků.

  START 2014Cílem kurzu je především seznámení žáků mezi sebou, seznámení s třídním učitelem, vytvoření příjemného klimatu ve třídě a pochopení, že každý může být třídnímu kolektivu nějak prospěšný.

  Byly to tři dny plné seznamovacích her, lanových překážek, problémových úkolů, netradičních sportovních akcí a nočních her. Celý program sestavili a vedli pedagogové naší školy.

  Vedoucí kurzů Karla Machoňová

 • 2013

  Začátkem září se žáci nastupující do prvních ročníků zúčastnili již 14. ročníku kurzu Start.

  Akce proběhla v krásném prostředí dětského tábora Růžená na Čertově hrbatině. Cílem bylo vzájemné seznámení žáků, seznámení s učiteli a vytvoření třídního kolektivu.

  Byly to tři dny plné seznamovacích soutěží, lanových překážek, problémových úkolů, netradičních sportovních akcí a nočních her. Celý program sestavili a vedli pedagogové naší školy.

  Podle hodnocení všech účastníků byla akce zdařilá a přínosná. Za rok čeká tento kurz na další „prváky“ a jejich třídní učitele.

  Vedoucí kurzu Karla Machoňová

 • 2012

  Ve dnech 5.–7.9. 2012 a 10.–12.9. 2012 se studenti všech prvních ročníků zúčastnili adaptačních kurzů START.
  Akce se uskutečnila za krásného počasí v rekreačním středisku Varvažov u Písku.
  Až na výjimky se jí zúčastnili všichni studenti. Do programu se také velmi aktivně zapojili třídní učitelé a se svou třídou utvořili dobře fungující kolektiv. Program zaměřený na poznávání a kooperaci byl úspěšně splněn a věříme, že přispěje k rozvoji klidného a tvůrčího klimatu ve třídách.
  Za spolupráci děkuji všem realizátorům kurzu i třídním učitelům.
  KM

 • 2011

  Začátkem září se žáci nastupující do prvních ročníků zúčastnili již 12. ročníku kurzu Start.

  Akce proběhla v krásném prostředí dětského tábora Růžená na Čertově hrbatině. Cílem bylo vzájemné seznámení žáků, seznámení s učiteli a vytvoření třídního kolektivu.
  Byly to tři dny plné seznamovacích soutěží, lanových překážek, problémových úkolů, netradičních sportovních akcí a nočních her.Celý program sestavili a vedli pedagogové naší školy. Podle hodnocení všech účastníků byla akce zdařilá a přínosná.Za rok čeká tento kurz na další „prváky“ a jejich třídní učitele.

  Vedoucí kurzu Karla Machoňová

  START 2011 START 2011 START 2011 S/E1

 • 2010

  V prvníchzářijových dnech jsme jako již tradičněvyjeli s nastupujícími studenty prvních ročníků na kurz START. Akce se uskutečnila v rekreačním areálu Růžená pod vedením pedagogů, vychovatelů a učitelů odborného výcviku naší školy.
  Až na drobné výjimky se kurzu zúčastnili všichni žácia také všichni třídní učitelé.
  Připravený dvoudenní program nepokazilo ani chladné a deštivé počasí a všichni účastníci odjížděli domů spokojeni.
  Akce je přínosná pro vytváření školního kolektivu a navázání přátelských vazeb mezi spolužáky i mezi žáky a pedagogy.
  Všem zúčastněným přeji, aby si uchovali dobrý pocit z kurzu co nejdéle.
  Vedoucí kurzu Karla Machoňová

 • 2009
  10. ročník kurzu START (31.8. – 4.9.)
  Již poslední den prázdnin se sešli žáci nastupujících tříd ME1 a S/E 1 na seznamovacím kurzu v Růžené. Tímto neformálním způsobem zahájili vstup do nové školy a nového kolektivu. Ve středu 2.9. je vystřídaly třídy D1 a IT 1.
  Zúčastnili se všichni studenti 1. ročníků s výjimkou několika jedinců stižených chorobou. Na základě ohlasů studentů hodnotím celou akci jako velmi úspěšnou.
  vedoucí kurzů Karla Machoňová

 • 2008
  Vítání nových studentů 1. ročníků proběhlo letos opět na kurzu Start a opět velmi úspěšně. Ale abych to nehodnotila sama, požádala jsem absolventy kurzu o anonymní hodnocení.
  Zadání bylo:
  „Vzkažte budoucím prvákům proč by měli jet a co na Starťáku zažijou.“
  Všem dopisovatelům děkuji za jejich poznámky a postřehy a pár lépe čitelných vzkazů si přečtěte sami!
  Karla Machoňová, vedoucí kurzu

  h1m h3m h4m