Tiskopisy přihlášek si můžete vyzvednout u mne (Karla Machoňová) v kabinetě tělesné výchovy.

Po vyplnění příslušných oddílů přihlášky podle dále uvedeného vzoru požádáte svého třídního učitele o kontrolu známek podle katalogového listu.Třídní učitel napíše na přihlášku „souhlasí“, datum a podpis.

Razítko školy vám poskytne paní Lenka Nová, sekretářka pana ředitele.

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku sami zašlete na příslušnou školu.

Pokud by vám bylo cokoliv nejasné, obraťte se na mne, poskytnu vám doplňující informace.

Přílohy:

KM