Příprava na přijímací pohovor

 • Přijďte včas, raději o nějakou minutu dříve, než později.
 • Přijďte upravení, oblékněte se do dobře padnoucího oblečení, přiměřeně místu, o které se ucházíte, spíš lépe než nedbale, rozhodně ne příliš nápadně.
 • Dejte si pozor, ať vám nepáchne z úst, nebo ať nepřiběhnete celí zpocení.
 • Ruku nepodávejte první, tu vám musí podat zaměstnavatel, stiskněte ji pevně, ale ne jak lamželezo.
 • Sedněte si, až k tomu budete vyzváni, pokud by vás nechali stát a sami seděli, zeptejte se, zda se můžete posadit (může to být "chyták", aby poznali zda nejste bojácní)
 • Snažte se co nejvíc uvolnit.
 • Chovejte se přiměřeně sebevědomě (nikoliv přehnaně suverénně), jako člověk, který zná svou cenu. Neuhýbejte očima, své odpovědi nešeptejte ani nehuhlejte a je-li to právě vhodné usmějte se.
 • Mluvte věcně, nesnažte se být moc vtipní nebo žoviální, ale dojem velkého "suchara" také škodí.
 • Dostanete-li otázku, na níž bude odpověď obtížná, nesnažte se honem něco vyhrknout. Svou odpověď protáhněte, mluvte pomalu, případně nějaké to slovo zopakujte, abyste získali čas. Někdy je lépe říci "nevím", než koktat nesmysly, někdy lze z otázky šikovně utéci, případně ji obrátit v žert. Uvědomte si, že není cílem zaměstnavatele vás zdeptat.
 • Připravte nějaké otázky pro zaměstnavatele (nejen o práci, o kterou se ucházíte, ale i např. o produkci zaměstnavatele, plánech do budoucna apod.). Váš zájem určitě zapůsobí dobře.

Příklady častých otázek u přijímacího pohovoru
(můžete ovšem dostat i jiné)

 • Jak byste popsal(a) svou dosavadní profesní kariéru?
 • Jakou práci jste dělal(a) v minulém zaměstnání?
 • Co se vám na této práci líbilo (nelíbilo)?
 • Co se vám v této práci podařilo, jaké byly vaše největší pracovní úspěchy?
 • Co jste se tam naučil(a) nového?
 • Proč jste z minulého zaměstnání odešel(a)? (vyvarujte se velké kritiky zaměstnavatele)
 • Absolvoval(a) jste i jiné přijímací pohovory?
 • Co víte o naší firmě?
 • Proč jste si vybral(a) právě ji? (vyplatí se zjistit si informace o firmě)
 • Jakou máte představu o své práci v novém zaměstnání?
 • Čeho byste ve své práci (ve své kariéře) chtěl(a) dosáhnout?
 • Jak se vidíte (co byste chtěl dělat, na co si troufáte) za 5 let (za 10 let)?
 • Jaké si myslíte, že jsou vaše klady (zápory), v čem si myslíte, že jste dobrý?
 • Jaké své znalosti a dovednosti si myslíte, že v novém zaměstnání uplatníte?
 • Proč si myslíte, že bychom měli přijmout právě vás? Jaký bude váš přínos pro nás?
 • V jaké práci se cítíte jistý(á)?
 • Jste ochoten(a) pracovat nad rámec běžné pracovní doby?
 • Jste schopen(a) a ochoten(a) zvládat nárazově větší pracovní zatížení?
 • Umíte odpočívat, relaxovat? Jak trávíte dovolenou?
 • Jaké jsou vaše mimopracovní zájmy?
 • Sportujete?
 • Jaký je váš zdravotní stav?

Některé otázky jsou již součástí životopisu, ale zaměstnavatel se vás na ně může ptát znovu, třeba proto, že chce znát podrobnější odpovědi nebo chce vidět vaše reakce.