SŠ spojů a informatiky je akreditovaným střediskem pro ECDL testování. Do této aktivity jsme se zapojili ve snaze poskytnout našim studentům mimo kvalitního vzdělání v rozsahu osnov i něco navíc. Naše testovací termíny jsou vypisovány jako neveřejné a určeny především pro naše studenty. Po dohodě můžeme nabídnout testování i jiným osobám, ale jsme omezeni licencí pouze pro oblast školství. To znamená, že můžeme testovat pouze studenty (ZŠ, SŠ i VŠ) nebo pedagogické pracovníky.

 

Kontakt: Mgr. Jiřina Bartoňová
tel.: 381 254 756 kl. 228
e-mail: bartonova("zavináč")sous.cz

 

ECDL - European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti.
Koncept ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, úspěšně a efektivně využívat.
Úspěšní abolventi ECDL testů získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát delklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem.


termíny testování - prosinec 2020

Ukázkové testy

E-learning