Pod vedením vychovatelů se lze věnovat v domově mládeže různorodým zájmovým činnostem. Cílem zájmových činností je vychovávat a vytvářet návyky k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky a studenty dostatkem námětů pro naplňování volného času v organizovaných i individuálních činnostech. Charakteristickým rysem volného času je možnost volby činnosti s respektováním zásady dobrovolnosti.
Nabídka zájmové činnosti je ovlivněna věkovou strukturou a různorodostí ubytovaných žáků.

Aktivity domova mládeže
 
  • sálová kopaná
  • kopaná
  • stolní tenis
  • florball
  • volejbal
  • nohejbal
  • basketbal
  • tenis
  • posilování
  • boxovací pytel

Individuální činnost:
Domov mládeže umožňuje individuální uspokojování zájmů i u jiných organizací ve městě (kopaná, lední hokej, plavání, judo, karate, cyklistika, horolezecká stěna, in-line bruslení ...)

Z dalších našich aktivit:
návštěvy filmových představení, knihovny, divadla, kulturních výstav, plaveckého bazénu, muzea aj.