Motto: "Domov mládeže je sice jen hromada betonu a cihel, ale život mu dávají žáci a vychovatelé."

Historie našeho Domova mládeže začala v roce 1980. Historie naší školy ještě o mnoho let dříve.

Díky její poctivé práci se svými žáky a učni se za desítky let svého trvání stala líhní mnoha vynikajících odborníků a řemeslníků.

Velkým přínosem pro kvalitní výuku, klid a spokojenost žáků je nesporně domov mládeže. Do našeho domova se žáci a žákyně nastěhovali na podzim roku 1981. Od té doby uběhlo hodně let, vystřídaly se tu stovky ubytovaných žáků a během toho všeho domov prošel i rozsáhlou rekonstrukcí a obměnou.

Ptáte se tedy: „proč zrovna u vás bychom měli bydlet?“ Rádi Vám odpovíme. Život v našem domově mládeže není jen učení a škola. Snažíme se pro naše ubytované žáky, ale nejen pro ně, organizovat různé akce a sportovní klání. Nabízíme řadu sportovních a zájmových kroužků jako je sálová kopaná, florbal, stolní tenis, venkovní tenis, badminton, posilování. Ze zájmových kroužků pak akvaristiku, knižní klub nebo geocaching. Lidově řečeno - každému podle jeho gusta. Pokud ani to nestačí, umožňujeme žákům návštěvu zájmových aktivit mimo domov mládeže. Nabídka ve městě je opravdu široká. Kino, divadlo, lezecká stěna, plavecký stadion, thaibox, in- line bruslení, sokol, karate, sportovní kluby- hokej, fotbal aj.

Že se u nás opravdu nenudíme, svědčí akce, které od začátku školního roku uskutečňujeme. Hned první týden s nově příchozími žáky podnikáme poznávací vycházku městem Táborem. Žáci se dozvědí, kde sídlí důležité instituce, kde najdou oblíbené obchody a kde se nachází táborské památky. Pravidelnou každoroční akcí na začátku roku je Burza učebnic, kde lze nabídnout k prodeji učebnice, které už nejsou pro žáky v daném školním roce aktuální anebo naopak koupit učebnice, které budou pro studium potřebovat. Naši žáci se rovněž mohou pochlubit pěkným vztahem a přístupem k mladším žákům. Pravidelně pomáháme prvňáčkům jedné táborské ZŠ s pouštěním draků, mikulášskou nadílkou či zahradní slavností. Mimo to všechno stíháme i sportovní utkání ve florbalu, volejbale a sálové kopané se spřátelenými školami. Ani kultura nám ovšem není cizí. Společně navštěvujeme řadu výstav, tradicí se stalo např. zpívání u vánočního stromečku s Rádiem Impuls. V podzimních a jarních měsících se učíme společenskému chování a tanci návštěvou tanečních kurzů.

Pokud ještě nevěříte, přijďte se k nám podívat a zeptat se našich žáků. Nejlépe by bylo podat přihlášku do některého z oborů, které se na naší škole vyučují a ubytovat se v Domově mládeže. Těšíme se na vás.

Vychovatelé a žáci DM SŠSI Tábor.

Chceme při této příležitosti zájemce seznámit s chodem našeho domova a s podmínkami, které u nás naši žáci mají. Proto jsme pro Vás připravili tuto prezentaci.