Dne 14.11.2022 proběhlo v Praze školení pro řídící systémy PLC typu LOGO od výrobce Siemens, kterého se zúčastnili učitelé odborných předmětů Ing. M. Hájek, Ing. M. Matějů a Ing. V. Šedivý a žáci třídy ME4 V. Špale a J. Kopecký. Školení prohloubilo jak znalosti učitelů, tak především žáků v oblasti nasazování PLC a jejich programování.