Dne 15.11.2022 se třída ME4 zúčastnila odborné exkurze, která se týkala seznámení s technologií využívanou na plaveckém stadionu v Táboře. Studenti si při odborné exkurzi zopakovali teoretické znalosti a současně si je rozšířili praktickými ukázkami. Naše poděkování patří vedoucímu PS Tábor Ing. Křížovi za umožnění exkurze a dále panu Petru Šimákovi za ukázkové představení veškeré technologie PS.

V. Šedivý, P. Martínek