Pokud řešíte studijní těžkosti, změnu oboru, následnou kariéru po skončení studií na Spojích nebo jiný kariérní problém, přijďte se poradit.

Ráda si na Vás udělám čas a pokusím se Vám pomoci. Budu pro Vás v kabinetě tělesné výchovy každý čtvrtek od 9:50 – 11:30 hodin. Čas schůzky domluvíme individuálně.

Karla Machoňová