Důležitým úkolem na začátku každého školního roku je začlenění žáků prvních ročníků do života domova mládeže a jejich bezproblémová adaptace.

Nový školní rok proto tradičně zahajujeme společnými vycházkami Táborem a okolím školy, aby nově příchozí žáci „poznali své nové působiště“. Jinak tomu nebylo ani letos.