Ve dnech 16. a 18. listopadu proběhly další Projektové dny mimo školu v science centru VIDA.

Nejprve studenti prozkoumali fungování exponátů v expozici Mikrosvět – Jak funguje dioda, Vodiče a izolanty, Magnetismus. Tyto exponáty názorně vysvětlují danou problematiku a naši žáci si prakticky vyzkoušeli, jaký vliv má změna vodivého prvku v obvodu, jak se zmagnetizuje cívka. Získané znalosti i logické myšlení využili při řešení úkolů a šifer s odborníkem v druhé části projektového dne.