Dne 14. 10. 2021 se zúčastnila třída SE3 za doprovodu vyučujících Ing. Pavla Musily a Ing. Václava Šedivého odborné exkurze na technologických zařízení TZMT (Tělovýchovná zařízení města Tábora).

Studenti byli v prvé části odborné exkurze seznámeni prostřednictvím pana Smetany Miroslava s komplikovanou technologií výroby ledu, tepelné energie a zpětného získávání tepla, včetně elektrické rolby.

Druhá část exkurze byla orientována na technologii táborského plaveckého stadionu a žáky s ní seznámil Ing. Kříž. Objasnil jim proces ohřevu a údržby vody, kterou znali pouze z bazénů a neměli představu o tom, co její údržba obnáší.

V průběhu odborné exkurze studenti pokládali kvalifikované dotazy a oba výše uvedení pracovníci velmi ochotně odpovídali.

Studenti kladně ohodnotili možnost ověření teoretických poznatků v praxi. Děkujeme pánům Ing. Křížovi a Smetanovi za možnost seznámit se s technikou používanou v bazénech a na zimních stadionech.