Naše škola se zapojila do projektu Šablony a organizuje projektové dny mimo školu, jejichž cílem je propojit znalosti získané v teoretickém vyučování s praxí.

V rámci projektových dnů nazvaných „Energie v proudu času“ navštívili naši studenti Písek. Ředitel muzea Elektrárny královského města Písku, pan Marek Anděl, strojař a historik v jedné osobě, zaujal žáky svým působivým výkladem o historii města Písku i o Křižíkově elektrárně.

Druhou částí programu byla návštěva kompostárny města Písek. Žáci v přímém přenosu viděli, co se děje s bioodpadem a jak se dá dál užitečně využít. Pan Ing. Miroslava Šatra, vedoucího odboru ŽP Města Písku, žákům zajímavě vysvětlil důležitost třídění odpadu a důsledky nesprávného zacházení s ním.

Jsme rádi, že po době distančního vyučování jsou výlety a exkurze zase nedílnou součástí výuky studentů, a těšíme se, že tomu tak bude i nadále.