29.9.2021 byl odstartován další ročník projektových dnů žáků ZŠ na naší škole SŠSI . Tyto projektové dny jsou součástí projektu podpory polytechnického vzdělávání (projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II ), do něhož jsme se znovu zapojili.

Další součástí projektu jsou technické kroužky pro žáky ZŠ a technické kroužky pro studenty naší školy. Tyto kroužky postupně zahajují svoji činnost.