V úterý 4. 4. 2023 si naši žáci z domova mládeže zahráli velikonoční bowling ve Slovanu v Táboře. Ze začátku všem padala koule do žlábků, ale pak se to zlepšilo. Žáci i vychovatelky, které se rovněž zapojily do hry, si užili odpočinkový večer a skvěle se bavili.

V úterý 18.dubna 2023 se konala krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Naší školu reprezentovali dva studenti.

SOČ 203SOČ 203

3. místo
Elektrotechnika, elektronika
a telekomunikace
žák 4. ročníku oboru Digitální telekomunikační technika Lukáš Kváča - video a diplom
Stoboskopický LED displej s mikropočítačem PIC
6. místo
Informatika
žák 4. ročníku oboru Informační technologie Róbert Kohout - video
Mobilní aplikace – hra v Unity

 

27.3. – 29.3. 2023 proběhla na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně celorepubliková soutěž ve svařování optických vláken, které se zúčastnily týmy šesti škol z různých koutů republiky. Součástí setkání bylo i školení na téma optických vláken a měření, které uspořádala firma ProFiber s.r.o., patron soutěže.

V náročném klání nakonec vyhráli naši studenti třetího ročníku Matěj Poch a Jan Vaněk.

Gratulujeme.

Fakultu informatiky a statistiky představil studentům dne 3.4. absolvent naší školy - Adam Hanuš. Studenti měli možnost zjistit, jaké studijní programy FIS nabízí, co je náplní studia a co obnáší studentský život. Věříme, že se jim bude lépe rozhodovat, kam se po Spojích vydat na další studium.

... je název ztvárnění slavné básně Havran od amerického autora Edgara Allana Poea. Studenti vytvořili devět nástěnek, každou se dvěma slokami. U každé nástěnky si lze verše poslechnout přes QR kódy.

O této, pro budoucí ajťáky a elektrotechniky, nezvyklé aktivitě vyšel článek v týdeníku Táborsko.

Výstava je instalována na chodbě naší školy. V březnu 2024 bude ke zhlédnutí v Městské knihovně v Táboře.

Zatím si celé dílo můžete prohlédnout alespoň v online podobě.

Konec února a měsíc březen byly pro první ročníky ve znamení odborných exkurzí do jaderné elektrárny Temelín. Studenti navštívili nejen informační centrum, ale také se přímo v elektrárně seznámili s výrobou elektrické energie pomocí štěpení atomového jádra.

Zajímavá byla určitě i simulační místnost řízení celého provozu, ale nejvíce se líbila virtuální prohlídka elektrárny. To byl skvělý zážitek.

Marie Knížová

Ve středu 8. 3. 2023 proběhla v rámci výuky dějepisu třídy ME1 beseda s historikem a archeologem táborského muzea panem Mgr. Jiřím Bumrlem. Žáci měli příležitost seznámit se blíže s oborem archeologie a archeologickými nálezy na Táborsku. Dozvěděli se, že práce archeologa neznamená jen dobrodružství Indiana Jonese, ale že každý nález je zaplacen dny a týdny dřiny v terénu. Závěrem se dostalo i na otázky žáků.

Z programu besedy:
Nález pohřebiště v Táboře na Parkánech, které pochází z prvopočátků založení husitského Tábora (viz obrázek 1)
Objevení zbytků dominikánského kláštera a přilehlého pohřebiště z poloviny 13. století v Sezimově Ústí (viz obrázek 2)

Studenti třídy ME3 se dne 8.3.2023 zúčastnili celodenního školení firmou Jablotron.

Školení bylo zaměřeno na elektronické zabezpečovací systémy Jablotron 100+, kde se naši studenti seznámili s novými produkty, konfigurací a simulací poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému.

Ze školení si žáci odnesli nejen cenné informace, ale i osvědčení o absolvování odborného kurzu JABLOTRON 100+.

Dne 22.2.2023 se žáci třídy S/E 3 a ME4 zúčastnili exkurze do společnosti KOVOSVIT MAS na prohlídku haly a montáže, doprovázenou výkladem technickým ředitelem a krátkou prezentací společnosti. Studenti měli možnost, prohlédnout si prostory montáže a výroby spolu s možnostmi pracovního uplatnění. Akce se konala pod hlavičkou JhK.

Studenti 1. ročníků se zábavnou formou seznámili s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace se dozvěděli nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámili s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby.

Studenti 1. ročníků se v první části workshopu seznámili s komiksem. Zjišťovali, kdo je kdo v komiksové redakci, jakými způsoby komiks vzniká, jaká jsou pravidla jeho tvorby a s jakými žánry se mohou u komiksu setkat. Druhá část workshopu byla zaměřena na milníky v životě Komenského, přičemž si studenti s pomocí pracovních listů a dalších úkolů prožili některá dobrodružství s ním.