Hned na počátku školního roku se uskutečnil po dvouleté pauze způsobené epidemiologickými opatřeními další ročník kurzů Start pro všechny žáky nastupující do prvních ročníků.

Cílem kurzu je především seznámení žáků mezi sebou, seznámení s třídním učitelem, vytvoření příjemného klimatu ve třídě a pochopení, že každý může být třídnímu kolektivu nějak prospěšný. Až na výjimky se zúčastnili všichni žáci, takže jsme na první dva dny 13. a 14.9. přivítali 46 žáků tříd IT a DIT a od 15. do 16.9. přijelo 44 žáků ze tříd ME a SE.

I když nám počasí trochu nepřálo, přesto se konaly všechny naplánované aktivity a studenti se ochotně zapojovali. Byly to tři dny plné seznamovacích her, lanových překážek, problémových úkolů, netradičních sportovních akcí a nočních her.

Celý program sestavili a vedli pedagogové naší školy. Všem zúčastněným kolegům děkuji za spolupráci.

Vedoucí kurzů Karla Machoňová

 

Ve čtvrtek, dne 08. 09. 2022 proběhla ve vestibulu domova mládeže tradiční burza učebnic. Během akce prodali naši absolventi i starší žáci svým mladším spolužákům použité učebnice za příznivé ceny. Opět se potvrdilo, že se jedná o skvělou příležitost, jak výhodně nakoupit knihy pro studium.

Pokud řešíte studijní těžkosti, změnu oboru, následnou kariéru po skončení studií na Spojích nebo jiný kariérní problém, přijďte se poradit.

Ráda si na Vás udělám čas a pokusím se Vám pomoci. Budu pro Vás v kabinetě tělesné výchovy každý čtvrtek od 9:50 – 11:30 hodin. Čas schůzky domluvíme individuálně.

Karla Machoňová

 Důležitým úkolem na začátku každého školního roku je začlenění žáků prvních ročníků do života domova mládeže a jejich bezproblémová adaptace.

Nový školní rok proto tradičně zahajujeme společnými vycházkami Táborem a okolím školy, aby nově příchozí žáci „poznali své nové působiště“. Jinak tomu nebylo ani letos.

Student 2. ročníku Volodymyr Mamaievskyi se zúčastnil 1. -3.9. MS dračích lodí v Račicích a se svou posádkou obsadil třikrát třetí místo v distanci 200m, 500m a 2000m.

Gratulujeme ke krásnému sportovnímu výsledku a jsme rádi, že se tak dobře začlenil nejen ve škole, ale i v osobním životě.