Co má společného kradená čokoláda, tetování, David Bowie a literatura? Zdánlivě nic, ve skutečnosti všechno. Nevěříte? Poslechněte si, jak tato témata dokázal ve svém podcastu skloubit skvělý novinář a spisovatel, Petr Vizina. Aneb Spoje v rádiu!

V pátek 3. 12. nás svou návštěvou poctili rovnou dva spisovatelé, a to Jan Němec, jehož román Dějiny světla získal ocenění Česká kniha, Cenu Evropské unie za literaturu a byl nominován na Magnesii Literu, a Petr Vizina, který mj. přispívá do časopisů Reflex a Respekt a je členem redakcí Lidových a Hospodářských novin.

Besedy s těmito spisovateli se zúčastnily třídy IT1A a IT1B. Spisovatelé hovořili nejen o své nové knize Znamení neznámého, která se věnuje tématu spirituality, ale i o svých dalších dílech, projektech a o svých životech.

Petr Vizina si pro studenty připravil aktivitu zaměřenou na mediální výuku, během níž se studenti seznámili s prací redaktorů novin a učili se poznat, jaký článek obsahuje relevantní informace a jaký pouze šíří hoaxy.

Tato beseda se konala díky podpoře projektu Spisovatelé do škol, který má za cíl přiblížit současnou literaturu mladým lidem.

V listopadu 2021 se na Výstavišti v Českých Budějovicích konala výstava Vzdělání a řemeslo. Naši studenti se jako každoročně zúčastnili soutěží ve svém oboru.

Student 4. ročníku oboru Informační technologie Marek Smolík obsadil v kategorii "Návrh a tvorba webové stránky" 1. místo. Na 3. příčku dosáhl i student 3. ročníku oboru Elektrikář pro silnoproud. Daniel Škývara soutěžil v kategorii "Zapojení a ovládání točivých strojů".

Gratulujeme!

Každou lichou středu na naší škole probíhají projektové dny žáků základních škol.

Projektové dny jsou součástí projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II.

Ve středu 8. prosince přijedou žáci ZŠ Malšice již na druhý projektový den. Zpětná vazba od žáků i učitelů, kteří se našich projektových dnů účastní, je velmi pozitivní. A tak se společně těšíme na další projektové dny v novém roce.

Ve dnech 16. a 18. listopadu proběhly další Projektové dny mimo školu v science centru VIDA.

Nejprve studenti prozkoumali fungování exponátů v expozici Mikrosvět – Jak funguje dioda, Vodiče a izolanty, Magnetismus. Tyto exponáty názorně vysvětlují danou problematiku a naši žáci si prakticky vyzkoušeli, jaký vliv má změna vodivého prvku v obvodu, jak se zmagnetizuje cívka. Získané znalosti i logické myšlení využili při řešení úkolů a šifer s odborníkem v druhé části projektového dne.

Ve středu 10. 11. 2021 nás svou návštěvou poctili lektoři z krizového centra THEiA, které poskytuje odbornou pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci.

Tato organizace se také věnuje preventivním programům zaměřeným na nejčastější situace, ve kterých se studenti SŠ mohou nacházet.

Pro studenty prvních ročníků si lektoři připravili besedu na téma Xenofobie a rasismus, vybrané třídy druhých ročníků si mohly rozšířit své povědomí o finanční gramotnosti na přednášce Peníze a jejich moc a vybrané třídy třetích ročníků se zúčastnily besedy, která nesla název Dopady virtuálního světa.

Doufejme, že tyto preventivní programy posloužily nejen jako zpestření každodenní výuky, ale že také studenty náležitě poučily o rizicích, která na ně ve světě (dospělých) číhají.

Ve středu 3. 11. 2021 jsme se třídami DIT3 a IT1B navštívili vědecký park VIDA!, který se nachází v blízkosti brněnského výstaviště. Stálou expozicí tohoto parku je přes 180 exponátů, díky kterým návštěvníci mohou objevovat, jak funguje svět kolem nás.

Hlavním programem našeho výletu byla úniková hra Únik z Matrixu. Studenti museli vyřešit zadané úkoly, během jejichž řešení zužitkovali své znalosti z matematiky a zapojili svůj důvtip. A slovy našich studentů: „VIDA! rozhodně stojí za návštěvu!“

Studenti čtvrtých ročníků si ve středu 3.11.2021 vyslechli přednášku o programu Work and study, díky kterému mohou vycestovat do Kanady, studovat a nabrat pracovní zkušenosti.

Přednášející pan Petr Horák z agentury Czenadians, která pomáhá tyto pobyty zajišťovat, besedoval se studenty o možnostech, jak se naučit anglicky, osamostatnit se, rozvinout se v nových oblastech a přijít na to, v jakém oboru se dále realizovat.

Dne 14. 10. 2021 se zúčastnila třída SE3 za doprovodu vyučujících Ing. Pavla Musily a Ing. Václava Šedivého odborné exkurze na technologických zařízení TZMT (Tělovýchovná zařízení města Tábora).

Studenti byli v prvé části odborné exkurze seznámeni prostřednictvím pana Smetany Miroslava s komplikovanou technologií výroby ledu, tepelné energie a zpětného získávání tepla, včetně elektrické rolby.

Druhá část exkurze byla orientována na technologii táborského plaveckého stadionu a žáky s ní seznámil Ing. Kříž. Objasnil jim proces ohřevu a údržby vody, kterou znali pouze z bazénů a neměli představu o tom, co její údržba obnáší.

V průběhu odborné exkurze studenti pokládali kvalifikované dotazy a oba výše uvedení pracovníci velmi ochotně odpovídali.

Studenti kladně ohodnotili možnost ověření teoretických poznatků v praxi. Děkujeme pánům Ing. Křížovi a Smetanovi za možnost seznámit se s technikou používanou v bazénech a na zimních stadionech.

Ve středu 6. října 2021 jsme se třídami IT3 a DIT3 vyrazili na exkurzi do Prahy. Prošli jsme se po historickém centru Prahy, podívali se na významné památky, z nichž za zmínku stojí například Wilsonova socha ve Vrchlického sadech, Prašná brána, Orloj na Staroměstském náměstí, Národní divadlo či Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje, a neopomenuli jsme ani Tančící dům, který zajisté patří mezi nejzajímavější stavby novodobé pražské architektury.

Hlavním bodem naší exkurze však byla návštěva Národního muzea. V Historické budově jsme měli možnost zhlédnout expozice Zázraky evoluce, Minerály a Olympijské Tokio. V Nové budově Národního muzea jsme poté navštívili expozici Dějiny 20. století, která vypráví o české moderní historii od první světové války až po vstup České republiky do Evropské unie.

Výlet se vydařil a my už se těšíme na další společné zážitky!

Naše škola se zapojila do projektu Šablony a organizuje projektové dny mimo školu, jejichž cílem je propojit znalosti získané v teoretickém vyučování s praxí.

V rámci projektových dnů nazvaných „Energie v proudu času“ navštívili naši studenti Písek. Ředitel muzea Elektrárny královského města Písku, pan Marek Anděl, strojař a historik v jedné osobě, zaujal žáky svým působivým výkladem o historii města Písku i o Křižíkově elektrárně.

Druhou částí programu byla návštěva kompostárny města Písek. Žáci v přímém přenosu viděli, co se děje s bioodpadem a jak se dá dál užitečně využít. Pan Ing. Miroslava Šatra, vedoucího odboru ŽP Města Písku, žákům zajímavě vysvětlil důležitost třídění odpadu a důsledky nesprávného zacházení s ním.

Jsme rádi, že po době distančního vyučování jsou výlety a exkurze zase nedílnou součástí výuky studentů, a těšíme se, že tomu tak bude i nadále.

Okresní kolo přespolního běhu středních škol proběhlo na naší škole 5. října. Celá akce se skvěle vydařila. Přálo nám i počasí. Děkujeme všem závodníkům za reprezentaci školy.

Tým organizátorů SŠSI Tábor