Jaký člověk byl Jan Amos Komenský a jaký byl jeho život?...

Po Janu Husovi další zážitkový projekt. Pan Jiří Folta připomněl opět hravou, interaktivní formou studentům ME2 a IT3 známé i méně známé skutečnosti ze života J. A. Komenského. Celé dopoledne proběhlo skutečně v duchu škola hrou.

Děkujeme panu Foltovi za zpestření konce školního roku.

Irena Mládková