5. května byl krásný májový den a třídy ME1, ME2 a IT1B vyrazily na exkurzi do Národního technického muzea v Praze. Po dlouhé covidové pauze to byla jedna z prvních exkurzí, kterou jsme uspořádali.

V muzeu všechny pohltila krása technických exponátů dob minulých a Praha nás okouzlila nádhernou májovou atmosférou. Při procházce městem jsme si také připomněli výročí Pražského povstání v květnu 1945.