Dne 23. 3. 2022 proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili dva studenti naší školy. Eliška Sejková ze třídy D/IT 2 vybojovala pěkné 5. místo a Petr Petrovka se umístil na 6. – 7. místě.

Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.