Jaký člověk byl Jan Hus a jaké byly jeho charakterové vlastnosti?... A co je možné čerpat z jeho hodnot i dnes?...

Hravou, interaktivní formou si studenti 1. ročníků maturitních oborů připomněli známé i méně známé skutečnosti ze života Jan Husa, který má tak blízký vztah k našemu kraji. Určitě nepředpokládali, že si spolu zahrají i divadelní scénky.

Děkujeme panu Jiřímu Foltovi za prima zážitkový projekt.

Irena Mládková